Specjalista ds. kontrolingu finansowego

Zakres obowiązków: Odpowiedzialność za bieżącą kontrolę oraz analizę przychodów i kosztów Spółki. Realizacja okresowej sprawozdawczości (miesięcznej, kwartalnej, rocznej). Przygotowywanie bieżących analiz i raportów. Udział w procesie budżetowania i prognozowania. Analizowanie realizacji planów finansowych.  

Przebudowa instalacji rozprowadzającej CO do pionów grzewczych w budynku 100A na terenie WZE S.A.

Zarząd Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. z siedzibą w Zielonce, ul. 1 Maja 1, 05-220 Zielonka, tel. 22 781-99-71, fax 22 771-82-07, Regon 000173249, NIP 125-00-00-071, ogłasza przetarg nieograniczony na inwestycję: „Przebudowa instalacji rozprowadzającej CO do pionów grzewczych w budynku 100A na terenie Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. na działce nr 131 obr. 5-60-02 przy ul.1 -go Maja 1 w Zielonce”

Remont łazienek na parterze budynku 115 na terenie WZE S.A.

Zarząd Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. z siedzibą w Zielonce, ul. 1 Maja 1, 05-220 Zielonka, tel. 22 781-99-71, fax 22 771-82-07, Regon 000173249, NIP 125-00-00-071, ogłasza przetarg nieograniczony na inwestycję: „Remont łazienek na parterze budynku 115 na terenie Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. na działce nr 131 obr. 5-60-02 przy ul.1 -go Maja 1 w Zielonce”

Frezer

Zakres obowiązków: wykonywanie różnego rodzaju prac frezerskich o różnym stopniu trudności, wykonywanie detali z zachowaniem wymaganej dokładności, obsługa frezarki na stanowisku, przyszły pracownik otrzymuje materiał, dokumentację, sam ustawia narzędzie i dobiera parametry obróbki, przyszły pracownik wykonuje o średniej trudności detale wg wyznaczonych kryteriów, przyszły pracownik wypełnia niezbędną dokumentacje stanowiskową, informowanie przełożonego o zakończeniu powierzonego zadania.  

Specjalista konstruktor mechanik

Zakres obowiązków: sporządzanie dokumentacji technicznej, projektowanie elementów maszyn i urządzeń (analizy statyczne i dynamiczne konstrukcji mechanicznej, obliczenia wytrzymałościowe na wybrane istotne elementy konstrukcji mechanicznej, analizy odporności na warunki klimatyczne), wykonywanie rysunków wykonawczych części maszyn i urządzeń, wykonywanie pomiarów i szkiców na hali produkcyjnej, wprowadzanie zmian do dokumentacji technicznej, nadzór nad wykonaniem opracowanego projektu.  

Specjalista ds. Systemów IT i Cyberbezpieczeństwa

Zakres obowiązków: aktywny udział w rozwijaniu/koordynacji funkcjonujących w organizacji Systemów Zarządzania: Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, Systemu Zarządzania Ciągłości Działania, Zarządzania Ryzykiem IT, udział w procesie identyfikacji oraz postępowania z ryzykiem, nadzór nad procesem zarządzania incydentami, współtworzenie dokumentacji bezpieczeństwa na zgodności z norma ISO 27001, wsparcie procesu opiniowania nowych rozwiązań informatycznych w kontekście zgodności z wymaganiami organizacji, aktywny udział w planowaniu i przeprowadzaniu audytów oraz testów bezpieczeństwa informatycznego i ciągłości…

Specjalista technolog elektronik

Zakres obowiązków: analiza i weryfikacja dokumentacji technicznej, opracowywanie dokumentacji technologicznej, nadzór technologiczny nad procesami produkcyjnymi, rozwiązywanie problemów technicznych wynikłych w procesie produkcji, optymalizacja procesów technologicznych, udział w badaniach nowych wyrobów.

Specjalista technolog mechanik

Zakres obowiązków: analiza i weryfikacja dokumentacji technicznej, opracowywanie dokumentacji technologicznej, nadzór technologiczny nad procesami produkcyjnymi, rozwiązywanie problemów technicznych wynikłych w procesie produkcji, optymalizacja procesów technologicznych, udział w badaniach nowych wyrobów.

Specjalista ds. systemów IT

Zakres obowiązków: obsługa zgłoszeń oraz wsparcie techniczne użytkowników końcowych, wdrażanie systemów informatycznych, konfiguracja oraz serwisowanie urządzeń teleinformatycznych, sporządzanie dokumentacji, tworzenie ewidencji sprzętu komputerowego, administrowanie systemami informatycznymi.

Zakup obrabiarki typu wycinarka laserowa

Zarząd Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. z siedzibą w Zielonce, ul. 1 Maja 1, 05-220 Zielonka, tel. 22 781-99-71, fax 22 771-82-07, Regon 000173249, NIP 125-00-00-071, ogłasza przetarg nieograniczony na inwestycje dotyczącą: „Zakup obrabiarki typu wycinarka laserowa przez Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. przy ul.1-go Maja 1 w Zielonce”