Elektromonter

Zakres obowiązków: Praca z dokumentacją techniczną, Obsługa nawijarek, szlifierek stołowych, wiertarek stołowych, Prace montażowe, Łączenie elementów mechanicznych i elektrycznych, Wykonywanie, sprawdzenie i montaż linii oraz wiązek kablowych, Praca manualna z wykorzystaniem podstawowych narzędzi i elektronarzędzi, Współpraca z innymi członkami zespołu, Dbanie o jakość i porządek na stanowisku pracy.   Wymagane: Wykształcenie min. Zawodowe elektryczne, elektrotechniczne, Doświadczenie na stanowisku elektromonter lub pokrewnym, Umiejętność czytania rysunków technicznych i schematów…

zobacz więcej

Prace polegające na utrzymaniu w czystości i pielęgnacji terenu zielonego

Zarząd Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. z siedzibą w Zielonce, ul. 1 Maja 1, 05-220 Zielonka, tel. 22 781-99-71, fax 22 771-82-07, Regon 000173249, NIP 125-00-00-071, ogłasza przetarg nieograniczony pt.: „Prace polegające na utrzymaniu w czystości i pielęgnacji terenu zielonego zlokalizowanego na terenie nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Zielonce przy ul, 1 Maja 1, przed budynkiem o numerze ewidencyjnym 115.” Postępowanie na Platformie eB2B PGZ: eB2B – Postępowanie WZE/WNW-000026 –…

zobacz więcej

Magazynier

Zakres obowiązków: Przyjmowanie i kontrolowanie ilościowo-jakościowe dostaw towaru, Ewidencja dokumentów handlowych oraz wystawianie dokumentów magazynowych w systemie klasy ERP, Przygotowywanie oraz bieżące wydawanie towarów dla odbiorców, Obsługa magazynów branżowych, Obsługa urządzeń magazynowych, Bieżące reagowanie na wszelkie zagadnienia magazynowe, Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przechowywanych materiałów w magazynach, Działania zgodnie z procesami zawartymi w procedurach ISO, AS9100, ITAR i innych dot. gospodarki magazynowej, Udział w inwentaryzacjach rocznych i doraźnych.…

zobacz więcej

Zakup Urządzenia do lakierowania PCB przez WZE S.A.

Zarząd Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. z siedzibą w Zielonce, ul. 1 Maja 1, 05-220 Zielonka, tel. 22 781-99-71, fax 22 771-82-07, Regon 000173249, NIP 125-00-00-071, ogłasza przetarg nieograniczony na inwestycję dotyczącą: „Zakup Urządzenia do lakierowania PCB przez Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. przy ul.1-go Maja 1 w Zielonce” Postępowanie na Platformie eB2B PGZ: eB2B – Postępowanie WZE/WNW-000024 – Zakup Urządzenia do lakierowania PCB (grupapgz.pl)

zobacz więcej

Zakup Tokarki z odczytem cyfrowym przez WZE S.A.

 Zarząd Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. z siedzibą w Zielonce, ul. 1 Maja 1, 05-220 Zielonka, tel. 22 781-99-71, fax 22 771-82-07, Regon 000173249, NIP 125-00-00-071, ogłasza przetarg nieograniczony na inwestycję dotyczącą: „Zakup Tokarki z odczytem cyfrowym przez Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. przy ul.1-go Maja 1 w Zielonce” Postępowanie na Platformie eB2B PGZ: eB2B – Postępowanie WZE/WNW-000025 – Zakup Tokarki z odczytem cyfrowym (grupapgz.pl)

zobacz więcej

Zakup Urządzenia do mycia i suszenia PCB i szablonów

Zarząd Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. z siedzibą w Zielonce, ul. 1 Maja 1, 05-220 Zielonka, tel. 22 781-99-71, fax 22 771-82-07, Regon 000173249, NIP 125-00-00-071, ogłasza przetarg nieograniczony na inwestycję dotyczącą: „Zakup Urządzenia do mycia i suszenia PCB i szablonów przez Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. przy ul.1-go Maja 1 w Zielonce” Postępowanie na Platformie eB2B PGZ: eB2B – Postępowanie WZE/WNW-000023 – Zakup Urządzenia do mycia…

zobacz więcej

Ślusarz

Zakres obowiązków: Realizacja podstawowych montaży mechaniczny podzespołów i bloków. Wykonywanie pomocniczych prac montażowych podczas montażu mechanicznego stacji i bloków. Realizacja podstawowych naprawy detali oraz części wykorzystanych podczas montażu stacji pod nadzorem Ślusarza remontowego II. Pobieranie dokumentacji technicznej z rozdzielni wydziałowej i postępuje zgodnie z jej zapisami. Pobieranie z rozdzielni wydziałowej, zgodnie ze specyfikacją rysunku, detale i podzespoły przeznaczone do montażu. Realizacja pomocniczych prac montażowych w terenie w ramach…

zobacz więcej

Specjalista ds. kontrolingu finansowego

Zakres obowiązków: Odpowiedzialność za bieżącą kontrolę oraz analizę przychodów i kosztów Spółki. Realizacja okresowej sprawozdawczości (miesięcznej, kwartalnej, rocznej). Przygotowywanie bieżących analiz i raportów. Udział w procesie budżetowania i prognozowania. Analizowanie realizacji planów finansowych.  

zobacz więcej

Przebudowa instalacji rozprowadzającej CO do pionów grzewczych w budynku 100A na terenie WZE S.A.

Zarząd Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. z siedzibą w Zielonce, ul. 1 Maja 1, 05-220 Zielonka, tel. 22 781-99-71, fax 22 771-82-07, Regon 000173249, NIP 125-00-00-071, ogłasza przetarg nieograniczony na inwestycję: „Przebudowa instalacji rozprowadzającej CO do pionów grzewczych w budynku 100A na terenie Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. na działce nr 131 obr. 5-60-02 przy ul.1 -go Maja 1 w Zielonce”

zobacz więcej