Rozwój technologii układów wykonawczych sterowania dla rakiet

W skład konsorcjum, które realizuje projekt, wchodzą Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. jako lider oraz cztery spółki z Grupy Kapitałowej PGZ:  MESKO S.A., WZU S.A., WZE S.A., PIT-RADWAR S.A., a także Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia.

Wartość projektu: 72 mln zł

Wartość dofinansowania ze środków NCBR: 60 mln zł

Okres realizacji: 27.12.2016 r. – 26.12.2019 r.

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Konkursu Nr 8/2016. Program na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa (umowa nr DOB-BIO8/10/01/2016).

Bitnami