Skład Zarządu Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A.

Damian Gorzelany
p.o. Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny

Skład Rady Nadzorczej Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A.

Piotr Panasiuk
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Paulina Woźnica
Członek Rady Nadzorczej

Henryk Grobelny
Członek Rady Nadzorczej

Magdalena Boniecka
Członek Rady Nadzorczej

Leszek Maliszewski
Członek Rady Nadzorczej

Mariusz Tomaszewski
Członek Rady Nadzorczej