Skład Zarządu Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A.

Damian Gorzelany
p.o. Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny

Skład Rady Nadzorczej Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A.

Piotr Panasiuk
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Paweł Bartczak
Członek Rady Nadzorczej

Katarzyna Pastuszka-Chrobotowicz
Członek Rady Nadzorczej

Leszek Maliszewski
Członek Rady Nadzorczej

Mariusz Tomaszewski
Członek Rady Nadzorczej