• DEFENDER 2007
  wyróżnione rozwiązanie:
  System rozpoznawczo- zakłócający ESM/COMINT “PRZEBIŚNIEG”
 • DEFENDER 2010
  wyróżnione rozwiązanie:
  Mobilny Zestaw Rejestracji i Analizy Sygnałów Radiolokacyjnych
 • DEFENDER 2011
  wyróżnione rozwiązanie:
  System ostrzegania o oświetleniu promieniowaniem laserowym LWR-H
 • DEFENDER 2016
  wyróżnione rozwiązanie:
  Zestaw urządzeń instruktorskich “TR-I” (Trenażer)
 • DEFENDER 2023
  nagroda dla Konsorcjum
  SSPWE – system szkolenia poligonowego w warunkach walki elektronicznej
 • NAGRODA MINISTRA GOSPODARKI 2013
  wyróżnienie w dziedzinie:
  Offsetobiorca Sektora Obronnego
 • DIAMENTOWY LIDER BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA 2015
  wyróżnione rozwiązanie:
  Mobilny Zestaw Rejestracji i Analizy Sygnałów Radiolokacyjnych (MZRiASR)
 • LIDER BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA 2016 NAGRODA I STOPNIA
  wyróżnione rozwiązanie:
  Zestaw Urządzeń instruktorskich TR-I (Trenażer)
 • GEPARD BIZNESU 2015
  za dynamiczny rozwój i wzrost wartości rynkowej w roku 2015