Zautomatyzowany System Rozpoznawczo-Zakłócający ESM/COMINT „PRZEBIŚNIEG”

Zautomatyzowany System Przebiśnieg jest posadowionym na podwoziach gąsienicowych (MTLB) systemem rozpoznania i zakłócania zakresu radiowego składającym się z:

 • Wozu dowodzenia (WD)
 • Stacji rozpoznania (SR) – 3 szt.
 • Stacji zakłóceń (SZ) – 3 szt.

Przeznaczenie:

 • Szybkie wykrywanie, klasyfikacja i identyfikacja źródeł promieniowania elektromagnetycznego
 • Lokalizacja źródeł promieniowania
 • Zakłócanie wykrywanych emisji
Zautomatyzowany System Rozpoznawczo-Zakłócający ESM/COMINT "PRZEBIŚNIEG"
Mobilny Zestaw Rejestracji i Analizy Sygnałów Radiolokacyjnych „MZRiASR”

Funkcje systemu MZRiASR:

 • Detekcja sygnałów o niskim poziomie,
 • Rejestracja i analiza sygnałów radiolokacyjnych pracujących źródeł emisji
 • Klasyfikacja sygnałów oraz identyfikacja ich źródeł
 • Archiwizacja danych pomiarowych
 • System relacyjnej bazy danych z wzorcami parametrów emisji

Dane taktyczno-techniczne:

 • Zakres częstotliwość wykrywania sygnałów 0,5÷18,0GHz
 • Natychmiastowy kąt obserwacji w azymucie 360°
 • Pasmo natychmiastowej analizy: 40, 10, 5 i 1MHz
Mobilny Zestaw Rejestracji i Analizy Sygnałów Radiolokacyjnych "MZRiASR"
Zestaw urządzeń instruktorskich „TR-I”

Zestaw urządzeń instruktorskich „TR-I” umożliwia tworzenie scenariuszy nalotów lotniczych i rakietowych, a następnie na tej bazie przeprowadzenie treningów pracy bojowej dla załóg dywizjonów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej krótkiego i średniego zasięgu: dwuszczeblowych z Nadrzędnym Stanowiskiem Dowodzenia (NSD) oraz jednoszczeblowych. Zestaw urządzeń instruktorskich „TR-I” wydaje informację o sytuacji powietrznej do nadrzędnego systemu dowodzenia oraz systemów kierowania i dowodzenia zespołów ogniowych w protokołach transmisji danych I-Link i ASTERIX z komendami przesyłanymi w formacie XDR.

Zestaw urządzeń instruktorskich „TR-I”
Mobilna Stacja Rozpoznania Radioelektronicznego ESM/ELINT

Stacja realizuje zautomatyzowane rozpoznawanie radarów i innych urządzeń, generujących sygnały w zakresie częstotliwości od 0,5 do 18,0GHz.

W czasie pracy operacyjnej Stacja może realizować następujące funkcje:

 • Odbiór sygnałów modulowanych impulsowo (prostych i złożonych) oraz na fali ciągłej
 • Dokładny pomiar wartości podstawowych parametrów każdego sygnału
 • Szybkie „rozplatanie” i wielowariantowe przetwarzanie danych pomiarowych
 • Rozpoznawanie źródeł emisji sygnałów z wykorzystaniem relacyjnej bazy danych
 • Zobrazowanie i archiwizacja danych pomiarowych oraz wyników rozpoznania
Mobilna Stacja Rozpoznania Radioelektronicznego ESM/ELINT