Elektromonter

Zakres obowiązków: Praca z dokumentacją techniczną, Obsługa nawijarek, szlifierek stołowych, wiertarek stołowych, Prace montażowe, Łączenie elementów mechanicznych i elektrycznych, Wykonywanie, sprawdzenie i montaż linii oraz wiązek kablowych, Praca manualna z wykorzystaniem podstawowych narzędzi i elektronarzędzi, Współpraca z innymi członkami zespołu, Dbanie o jakość i porządek na stanowisku pracy.   Wymagane: Wykształcenie min. Zawodowe elektryczne, elektrotechniczne, Doświadczenie na stanowisku elektromonter lub pokrewnym, Umiejętność czytania rysunków technicznych i schematów…

zobacz więcej

Magazynier

Zakres obowiązków: Przyjmowanie i kontrolowanie ilościowo-jakościowe dostaw towaru, Ewidencja dokumentów handlowych oraz wystawianie dokumentów magazynowych w systemie klasy ERP, Przygotowywanie oraz bieżące wydawanie towarów dla odbiorców, Obsługa magazynów branżowych, Obsługa urządzeń magazynowych, Bieżące reagowanie na wszelkie zagadnienia magazynowe, Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przechowywanych materiałów w magazynach, Działania zgodnie z procesami zawartymi w procedurach ISO, AS9100, ITAR i innych dot. gospodarki magazynowej, Udział w inwentaryzacjach rocznych i doraźnych.…

zobacz więcej

Ślusarz

Zakres obowiązków: Realizacja podstawowych montaży mechaniczny podzespołów i bloków. Wykonywanie pomocniczych prac montażowych podczas montażu mechanicznego stacji i bloków. Realizacja podstawowych naprawy detali oraz części wykorzystanych podczas montażu stacji pod nadzorem Ślusarza remontowego II. Pobieranie dokumentacji technicznej z rozdzielni wydziałowej i postępuje zgodnie z jej zapisami. Pobieranie z rozdzielni wydziałowej, zgodnie ze specyfikacją rysunku, detale i podzespoły przeznaczone do montażu. Realizacja pomocniczych prac montażowych w terenie w ramach…

zobacz więcej

Specjalista ds. kontrolingu finansowego

Zakres obowiązków: Odpowiedzialność za bieżącą kontrolę oraz analizę przychodów i kosztów Spółki. Realizacja okresowej sprawozdawczości (miesięcznej, kwartalnej, rocznej). Przygotowywanie bieżących analiz i raportów. Udział w procesie budżetowania i prognozowania. Analizowanie realizacji planów finansowych.  

zobacz więcej

Frezer

Zakres obowiązków: wykonywanie różnego rodzaju prac frezerskich o różnym stopniu trudności, wykonywanie detali z zachowaniem wymaganej dokładności, obsługa frezarki na stanowisku, przyszły pracownik otrzymuje materiał, dokumentację, sam ustawia narzędzie i dobiera parametry obróbki, przyszły pracownik wykonuje o średniej trudności detale wg wyznaczonych kryteriów, przyszły pracownik wypełnia niezbędną dokumentacje stanowiskową, informowanie przełożonego o zakończeniu powierzonego zadania.  

zobacz więcej

Specjalista konstruktor mechanik

Zakres obowiązków: sporządzanie dokumentacji technicznej, projektowanie elementów maszyn i urządzeń (analizy statyczne i dynamiczne konstrukcji mechanicznej, obliczenia wytrzymałościowe na wybrane istotne elementy konstrukcji mechanicznej, analizy odporności na warunki klimatyczne), wykonywanie rysunków wykonawczych części maszyn i urządzeń, wykonywanie pomiarów i szkiców na hali produkcyjnej, wprowadzanie zmian do dokumentacji technicznej, nadzór nad wykonaniem opracowanego projektu.  

zobacz więcej

Specjalista ds. Systemów IT i Cyberbezpieczeństwa

Zakres obowiązków: aktywny udział w rozwijaniu/koordynacji funkcjonujących w organizacji Systemów Zarządzania: Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, Systemu Zarządzania Ciągłości Działania, Zarządzania Ryzykiem IT, udział w procesie identyfikacji oraz postępowania z ryzykiem, nadzór nad procesem zarządzania incydentami, współtworzenie dokumentacji bezpieczeństwa na zgodności z norma ISO 27001, wsparcie procesu opiniowania nowych rozwiązań informatycznych w kontekście zgodności z wymaganiami organizacji, aktywny udział w planowaniu i przeprowadzaniu audytów oraz testów bezpieczeństwa informatycznego i ciągłości…

zobacz więcej

Specjalista technolog elektronik

Zakres obowiązków: analiza i weryfikacja dokumentacji technicznej, opracowywanie dokumentacji technologicznej, nadzór technologiczny nad procesami produkcyjnymi, rozwiązywanie problemów technicznych wynikłych w procesie produkcji, optymalizacja procesów technologicznych, udział w badaniach nowych wyrobów.

zobacz więcej

Specjalista technolog mechanik

Zakres obowiązków: analiza i weryfikacja dokumentacji technicznej, opracowywanie dokumentacji technologicznej, nadzór technologiczny nad procesami produkcyjnymi, rozwiązywanie problemów technicznych wynikłych w procesie produkcji, optymalizacja procesów technologicznych, udział w badaniach nowych wyrobów.

zobacz więcej