INŻYNIER JAKOŚCI

Zakres Obowiązków:

 • nadzorowanie, analiza i planowanie jakości wyrobu w trakcie całego procesu realizacji
 • analiza dokumentacji konstrukcyjnej oraz technologicznej procesu, pod kątem wymagań jakościowych
 • wnioskowanie zmian technologicznych
 • wykonywanie kontroli w trakcie procesu produkcyjnego
 • raportowanie i wystawianie protokołów niezgodności
 • opracowywanie raportów FAI dla wyrobów
 • analizowanie i usprawnianie kluczowych procesów w firmie
 • opracowywanie procedur i instrukcji
 • analizowanie przyczyny źródłowej niezgodności
 • asystowanie w audytach wewnętrznych i zewnętrznych dotyczących certyfikacji lub re-certyfikacji systemu jakości
 • prowadzenie szkoleń wewnętrznych z zagadnień dotyczących jakości

Czytaj dalej INŻYNIER JAKOŚCI

SPECJALISTA KONSTRUKTOR MECHANIK

Zakres obowiązków:

 • sporządzanie dokumentacji technicznej
 • projektowanie elementów maszyn i urządzeń (analizy statyczne i dynamiczne konstrukcji mechanicznej, obliczenia wytrzymałościowe na wybrane istotne elementy konstrukcji mechanicznej, analizy odporności na warunki klimatyczne)
 • wykonywanie rysunków wykonawczych części maszyn i urządzeń
 • wykonywanie pomiarów i szkiców na hali produkcyjnej
 • wprowadzanie zmian do dokumentacji technicznej
 • nadzór nad wykonaniem opracowanego projektu

Czytaj dalej SPECJALISTA KONSTRUKTOR MECHANIK

SPECJALISTA DS. KONTROLINGU PROJEKTOWEGO

Zakres Obowiązków:
 • Sporządzanie kalkulacji/kosztorysów do ofert, umów i zamówień.
 • Sporządzanie budżetów nadzorowanych projektów.
 • Kontrola realizacji planów i budżetów projektów, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów poprzez:
 • Bieżące kontrolowanie i analizowanie kosztów oraz czynników wywołujących odchylenia kosztowe,
 • Sporządzenie całościowych i okresowych raportów z realizacji planów i budżetów projektów,
 • Bieżąca współpraca z Działem Księgowości w zakresie rozliczania kosztów projektów.
 • Realizacja procesu aktualizacji planów i budżetów nadzorowanych projektów.
 • Sporządzanie dokumentów finansowych w tym: planów płatności, wniosków o płatność, raportów okresowych i końcowych, wymaganych przez instytucje zewnętrzne w ramach prowadzonych projektów.
 • Udział w kontrolach finansowych wewnętrznych i zewnętrznych w zakresie nadzorowanych projektów, sporządzanie wymaganych dokumentów finansowych, wyjaśnień, wniosków

Czytaj dalej SPECJALISTA DS. KONTROLINGU PROJEKTOWEGO

TECHNOLOG MECHANIK

Zakres obowiązków:

 • analiza i weryfikacja dokumentacji technicznej
 • opracowywanie dokumentacji technologicznej
 • nadzór technologiczny nad procesami produkcyjnymi
 • rozwiązywanie problemów technicznych wynikłych w procesie produkcji
 • optymalizacja procesów technologicznych
 • udział w badaniach nowych wyrobów

Czytaj dalej TECHNOLOG MECHANIK