SPECJALISTA DS. SYSTEMÓW JAKOŚCI

 

Zakres obowiązków:

 • wdrażanie rozwiązań systemu zarządzania jakością zgodnie z normami EN ISO 9001, AQAP2110, AS9100D / EN9100-2016, AS9145
 • nadzór nad przestrzeganiem procedur systemu zarządzania jakością,
 • inicjowanie działań zapobiegawczych i korygujących w obszarze systemu zarządzania jakością,
 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu wymagań systemów zarządzania jakością,
 • opracowywanie planów i realizacja audytów wewnętrznych dot. funkcjonowania systemu zarządzania jakością.

Czytaj dalej SPECJALISTA DS. SYSTEMÓW JAKOŚCI

Specjalista ds. kontrolingu

Zakres obowiązków:

 • Współudział przy opracowywaniu rocznego planu rzeczowo – finansowego oraz planów wieloletnich, rocznych i kwartalnych sprawozdań z realizacji planu rzeczowo – finansowego,
 • Udział w konstruowaniu planów i budżetów Spółki i poszczególnych jej komórek,
 • Analizowanie dokumentów przetargowych i umów w ramach wykonania oferty,
 • Współuczestniczenie w opracowywaniu ceny wyrobu,
 • Kompletowanie dokumentów,
 • Udział w przygotowaniu, kontrola realizacji planów i budżetów projektów, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów,
 • Bieżąca współpraca z Działem Księgowości w zakresie rozliczania kosztów projektów.
 • Sporządzanie dokumentów finansowych w tym: Wniosków o płatność, raportów okresowych i końcowych, wymaganych przez instytucje zewnętrzne w ramach prowadzonych projektów,
 • Inicjowanie działań doskonalących narzędzia niezbędne do obsługi procesów ekonomicznych i finansowych w obszarze działania Wydziału Kontrolingu Finansowego,

 

Czytaj dalej Specjalista ds. kontrolingu

Inżynier jakości

Zakres obowiązków:

 • planowanie jakości wyrobu w całym procesie jego realizacji,
 • nadzorowanie i analiza uzyskiwanych wyników,
 • analiza dokumentacji konstrukcyjnej, specyfikacji materiałowych i dokumentacji procesu wytwarzania pod kątem wymagań jakościowych,
 • planowanie jakości wyrobu w całym procesie jego realizacji,
 • opracowywanie i utrzymywanie dokumentacji jakościowej materiałów, części, wyrobów i procesów produkcyjnych, w tym identyfikacja kluczowych charakterystyk procesu, przeprowadzanie analiz FMEA, tworzenie planów i instrukcji kontroli,
 • nadzorowanie działań w zakresie kontroli jakości, ich rezultatów oraz związanych z nimi zapisów,
 • nadzorowanie materiałów, części, wyrobów i procesów niezgodnych z wymaganiami oraz związanych z tym działań naprawczych,
 • monitorowanie i raportowanie skuteczności procesów kontroli jakości oraz działań naprawczych i korygujących,
 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do zatwierdzenia procesów wytwarzania i ich wyników.

Czytaj dalej Inżynier jakości

Kancelista

Zakres obowiązków:

 • przyjmowanie, rejestrowanie, wysyłanie, przechowywanie oraz przekazywanie dokumentacji otrzymanej, wysyłanej oraz wytwarzanej na potrzeby komórki organizacyjnej
 • terminowe przekazywanie korespondencji adresatom
 • ochrona materiałów znajdujących się w pomieszczeniach kancelarii
 • informowanie bezpośredniego przełożonego o ewentualnych zagrożeniach: utraty, zniszczenia
  lub zagubienia materiałów
 • systematyczne porządkowanie, kompletowanie posiadanego zasobu materiałów
  oraz przygotowywanie dokumentacji do przekazania do składnicy akt lub archiwum
 • przekazywanie dokumentacji do składnicy akt i archiwum
 • udzielanie wykonawcom wskazówek związanych z wykonywaniem dokumentów
 • rozliczanie wykonawców z powierzonych im materiałów
 • prowadzenie bieżącej kontroli materiałów

Czytaj dalej Kancelista

Inżynier systemu

Zakres obowiązków:

 • Udział w pracach zespołu projektowego,
 • Zarządzanie wymaganiami i konfiguracją systemu,
 • Opracowywanie nowych rozwiązań systemu,
 • Diagnostyka systemu oraz rozwiązywanie pojawiających się problemów ,
 • Interpretowanie dokumentacji technicznej,
 • Przeprowadzanie oceny wyników testów systemu ,
 • Stała współpraca z inżynierem projektu przy wdrażaniu nowoczesnych metodyk i narzędzi zarządzania projektem i dokumentacją projektową.

Czytaj dalej Inżynier systemu

Inżynier Projektu

Zakres obowiązków:

 • Udział w pracach zespołu projektowego,
 • Zarządzanie międzynarodowymi projektami technologicznymi,
 • Nadzór technologiczny nad realizowanymi projektami,
 • Nadzór nad budżetem, harmonogramem, terminowością i jakością,
 • Koordynowanie działań i komunikacji między biurem technologicznym a biurem produkcji,
 • Współpraca pomiędzy różnymi działami w firmie,
 • Stała współpraca z zespołem: elektroników, mechaników, informatyków i technologów,
 • Współpraca z kierownikiem projektu przy wdrażaniu nowoczesnych metodyk i narzędzi zarządzania projektem i dokumentacją projektową.

Czytaj dalej Inżynier Projektu

Inżynier elektronik w specjalności technika wysokich częstotliwości lub radiokomunikacja

Zakres obowiązków:

 • Uruchamianie i konfiguracja urządzeń wysokiej częstotliwości,
 • Projektowanie elementów systemów radiokomunikacyjnych,
 • Opracowywanie procedur testowych oraz projektowanie stanowisk pomiarowych,
 • Uruchamianie i testowanie produkowanych wyrobów,
 • Opracowywanie warunków technicznych,
 • Udział w międzynarodowych zespołach projektowych.

Czytaj dalej Inżynier elektronik w specjalności technika wysokich częstotliwości lub radiokomunikacja

Inżynier elektronik w specjalności technika cyfrowa

Zakres obowiązków:

 • Uruchamianie i konfiguracja urządzeń analogowych i cyfrowych małej częstotliwości,
 • Projektowanie systemów mikroprocesorowych ARM, AVR,
 • Projektowanie systemów zawierających układy FPGA,
 • Opracowywanie procedur testowych oraz projektowanie stanowisk pomiarowych,
 • Uruchamianie i testowanie produkowanych wyrobów,
 • Opracowywanie warunków technicznych,
 • Udział w międzynarodowych zespołach projektowych.

Czytaj dalej Inżynier elektronik w specjalności technika cyfrowa

ASYSTENTKA / ASYSTENT DYREKTORA BIURA

Zakres obowiązków:

 •  prowadzenie sekretariatu
 •  organizacja i koordynacja kalendarza spotkań
 •  profesjonalna obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego
 •  przyjmowanie telefonów i przekazywanie informacji
 •  zarządzanie korespondencją papierową i elektroniczną
 •  organizacja spotkań wewnętrznych i zewnętrznych oraz wyjazdów służbowych
 • bieżące wsparcie Dyrektora i Zastępcy Dyrektora

Czytaj dalej ASYSTENTKA / ASYSTENT DYREKTORA BIURA