Zbudowane przez WZE, przy wsparciu Kongsberg D&A, Centrum Serwisowania Systemów Rakietowych NSM służy Żołnierzom Morskiej Jednostki Rakietowej w utrzymaniu stałej gotowości bojowej.

Posiadamy również jako jedyni w kraju licencję uprawniającą do serwisowania Radiolokacyjnych Systemów Lądowania GCA-2000 (Ground Control Approach) rozlokowanych w strategicznych bazach lotniczych.
Doskonalimy się w remontach, modernizacjach, produkcji systemów rakietowych i walki radioelektronicznej.

Od lat remontujemy i modernizujemy systemy obrony powietrznej eksploatowane przez Wojsko Polskie.
Nasi inżynierowie zmodernizowali posowieckie systemy Newa od standardu S.C.. W wyniku wymiany techniki lampowej na półprzewodnikową-cyfrową (Newa-C) uzyskaliśmy zwielokrotnienie algorytmów naprowadzania na cel, zwiększenie skuteczności ogniowej, odporność na zakłócenia oraz niezawodność aparatury.