ESM/COMINT PRZEBIŚNIEG

  • Produkcja,
  • Serwisowanie w całym cyklu życia,
  • Modernizacja do wymagań współczesnego pola walki.

MOBILNA STACJA ROZPOZNAWANIA MSR-W

  • Produkcja,
  • Serwisowanie w całym cyklu życia,
  • Modernizacja.

SYSTEM ROZPOZNAWCZO-ZAKŁÓCAJĄCY KAKTUS-MO

  • Produkcja,
  • Serwisowanie w całym cyklu życia.