Modernizacja i modyfikacja radarów NUR-21, NUR-22 i P-18.

GCA-2000

  • Serwisowanie w całym cyklu życia
  • Modernizacja.