Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. świadczą usługi w zakresie modernizacji:​

Przeciwlotniczy Zestaw Rakietowy pzr „NEWA SC”

Przeciwlotniczy zestaw rakietowy pzr NEWA SC powstał w wyniku modernizacji pzr S-125 M produkcji ZSRR. Zestaw może strzelać rakietami typu 5W27U i 5W27D.

Modernizacja objęła wykonanie:
1) nowej kabiny dowodzenia i naprowadzania KDN SC z nową aparaturą.

2) modernizację elementów kolumny antenowej w tym:

 • całkowicie półprzewodnikowe urządzenie odbiorcze UW-40SC
 • półprzewodnikowy radionadajnik komend RNK SC
 • głęboką modernizację urządzenia nadawczego (zastąpienie wielu bloków lampowych blokami wykonanymi w technologii półprzewodnikowej)
 • celownik telewizyjny w którym widikon zastąpiono elementem CCD

3) elementy zestawu posadowiono na samobieżnych podwoziach:

 • wyrzutnie na podwoziach gąsienicowych
 • SNR (kolumna antenowa KA SC i KDN SC) na podwoziu samochodowym MAZ-543SC
Przeciwlotniczy Zestaw Rakietowy pzr "NEWA SC"
Stacja rozpoznania radiolokacyjnych systemów pokładowych „LENA MD”

Lena MD służy do zautomatyzowanego rozpoznawania radarów generujących sygnały impulsowe w zakresie częstotliwości od 0,5 do 18,0GHz.

Cel modernizacji stacji:

1. Zwiększenie efektywności i jakości procesu wykrywania i rozpoznawania lotniczych emisji radarowych poprzez:

 • Zwiększenie zasięgu wykrywania w paśmie 0,5÷18,0GHz radarów samolotowych i systemów radioelektronicznych
 • Zautomatyzowany pomiar parametrów sygnałów radarowych oraz półautomatyczne sterowanie procesem
  namierzania ich źródeł
 • Automatyzację przetwarzania danych pomiarowych w czasie rzeczywistym oraz rozpoznawania sygnałów i ich źródeł emisji;
 • Zwiększenie przepustowości urządzenia m.in. poprzez zapewnienie równoczesnej realizacji rodzajów pracy „Wykrywanie” i „Namierzanie”

2. Zautomatyzowanie procesów kierowania pracą urządzenia oraz przekazywania z urządzenia wyników rozpoznania.

3. Zwiększenie dokładności i przepustowości procesów namierzania.

Stacja rozpoznania radiolokacyjnych systemów pokładowych "LENA MD"
Zmodyfikowana przyczepa „PS-1”

Zmodyfikowana kabina „PS-1” jest kabiną powstałą w wyniku modyfikacji użytkowanej w Siłach Zbrojnych RP przyczepy „PS1” pełniącej rolę elektrowni polowej dla Radiolokacyjnej Stacji Wstępnego Poszukiwania RSWP P-18. W wyniku modyfikacji zapewniono przyczepie, a właściwie już teraz Kabinie PS-1 nową funkcjonalność. Może ona służyć jako wóz pracy technicznej lub jako lokalne centrum dowodzenia (LCP – Local Command Post). Zastosowane rozwiązania umożliwiają czterem osobom funkcyjnym pracę techniczną we wnętrzu przyczepy.

Kabina zapewnia tym osobom następujące warunki techniczne i bytowe:

 1. Podłączenie zasilania energetycznego 3 x 400 V 50 Hz.
 2. System zasilania awaryjnego 24 V i 230 V (ograniczona moc).
 3. Cztery standardowo wyposażone stanowiska dające możliwość instalacji wyposażenia komputerowego użytkownika.
 4. Miejsce na ustawienie drukarki i faxu.
 5. Wewnętrzną instalację sieci komputerowej (LAN).
 6. Rozbudowany system łączności przewodowej wraz z systemem komutacji (Telefoniczna Skrzynka Komutacyjna – TSK oraz standardowymi w WP aparatami łączności telefonicznej.
 7. Ze względu na specyfikę pracy PS-1 (łączność) zastosowano w układzie zasilania zastosowano filtr przeciwzakłóceniowy tłumiący zakłócenia symetryczne i asymetryczne (wchodzące i wychodzące).
 8. Radiostację pokładową typu „RRC 9311AP”, która umożliwia realizację wszystkich zadań osób funkcyjnych w zakresie łączności bezprzewodowej.
 9. Miejsce na korzystanie z dokumentacji i przechowywanie jej (sejf).
 10. Wydzielone miejsce na zabezpieczenie potrzeb socjalno-bytowych.
Zmodyfikowana przyczepa "PS-1"
Radiolokacyjna Stacja Wstępnego przetwarzania „RSWP-P18”

Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. dokonały kolejnych modyfikacji Radiolokacyjnej Stacji Wstępnego Poszukiwania RSWP P-18 mających na celu udoskonalenie parametrów technicznych tej stacji, pozwalających jednocześnie na sukcesywne odchodzenie od niedostępnych już elementów eksploatacyjnych. Głównymi celami przyjętymi przez zakład były:

 • Modernizacja toru odbiorczego z lampowego na półprzewodnikowy z zastosowaniem cyfrowego TES-u (systemu tłumienia ech stałych)
 • Zastosowanie cyfrowej obróbki sygnału radiolokacyjnego umożliwiającej generowanie plotów i tras, automatyczne wykrywanie obiektów i ich automatyczne śledzenie oraz możliwość przesyłania tych informacji do wyższych szczebli dowodzenia
 • Zastąpienie analogowego lampowego systemu zobrazowania informacji cyfrowym wskaźnikiem obserwacji okrężnej
 • Modernizację napędów obrotów anteny (system falownikowy ze sterowaniem wektorowym)
 • Współpracę z systemem rozpoznania „swój – obcy” AZUR
 • Modernizację systemu współpracy P-18 ze źródłami zasilania (Kabina PS-2).

Kabiny RSWP P-18 są przystosowane do pracy w warunkach klimatycznych umiarkowanie – zimnych (UZ) zgodnie z wymaganiami Normy Obronnej NO-06-A103:2005 (spełnia warunki środowiskowe zgodne z N7-UZ-II-A) z ograniczeniami:

 1. Temperatura pracy: od – 36°C do + 35°C
 2. Temperatura pracy (wewnątrz kabiny): od + 0°C do + 35°C
 3. Temperatura graniczna (przechowywania): od – 36°C do + 55°C
Radiolokacyjna Stacja Wstępnego przetwarzania "RSWP-P18"