Ochrona danych osobowych

Wszystkie informacje dotyczące incydentów związanych z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych proszę przekazywać na wskazany
adres e-mail lub telefonicznie na podany numer wewnętrzny.

Inspektor Ochrony Danych
Tel. +48 22 781 99 71 wew.395
785 002 171
Adres e-mail : iod@wze.com.pl

Bitnami