W celu zapewnienia prywatności osób, których dane osobowe dotyczą spółki WZE S.A. zapewniamy zgodności procesu przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami prawa.