Szafir

Nazwa programu:

„Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa pk. SZAFIR”.

 

Nazwa projektu:

„Rodzina głowic optoelektronicznych dla rakiet sterowanych” (dalej: „SEEKER”).

 

Cel projektu:

Celem projektu jest opracowanie rodziny naprowadzających głowic optoelektronicznych na IX poziomie gotowości technologii, możliwych do zastosowania zarówno w rozwiązaniach przeciwlotniczych (głowica wielospektralna) jak i przeciwpancernych (głowica obrazująca). Końcowym efektem będą prototypy głowic, integracja ich z platformą badawczą (rakietą) oraz weryfikacja poprawności działania seekerów w warunkach poligonowych.

Beneficjenci:

  • PCO S.A. – Lider Konsorcjum;
  • MESKO S.A.;
  • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego;
  • Centrum Rozwojowo-Wdrożeniowe TELESYSTEM-MESKO Sp. z o.o.;
  • Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A.;
  • Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia;
  • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki.

Wartość projektu: 46 440 271,00 zł.

Wartość finansowania: 46 440 271,00 zł.

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa pk. SZAFIR”