Zakup obrabiarki typu wycinarka laserowa

Zarząd Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. z siedzibą w Zielonce, ul. 1 Maja 1, 05-220 Zielonka, tel. 22 781-99-71, fax 22 771-82-07, Regon 000173249, NIP 125-00-00-071, ogłasza przetarg nieograniczony na inwestycje dotyczącą: „Zakup obrabiarki typu wycinarka laserowa przez Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. przy ul.1-go Maja 1 w Zielonce”

Zakup Frezarki konwencjonalnej z odczytem cyfrowym

Zarząd Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. z siedzibą w Zielonce, ul. 1 Maja 1, 05-220 Zielonka, tel. 22 781-99-71, fax 22 771-82-07, Regon 000173249, NIP 125-00-00-071, ogłasza przetarg nieograniczony na inwestycje dotyczącą: „Zakup Frezarki konwencjonalnej z odczytem cyfrowym przez Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. przy ul.1-go Maja 1 w Zielonce”

Zakup Centrum frezarskiego trójosiowego wraz z wyposażeniem startowym

Zarząd Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. z siedzibą w Zielonce, ul. 1 Maja 1, 05-220 Zielonka, tel. 22 781-99-71, fax 22 771-82-07, Regon 000173249, NIP 125-00-00-071, ogłasza przetarg nieograniczony na inwestycje dotyczącą: „Zakup Centrum frezarskiego trójosiowego wraz z wyposażeniem startowym przez Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. przy ul.1-go Maja 1 w Zielonce”

Zakup Centrum frezarskiego pięcioosiowego wraz z wyposażeniem startowym

Zarząd Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. z siedzibą w Zielonce, ul. 1 Maja 1, 05-220 Zielonka, tel. 22 781-99-71, fax 22 771-82-07, Regon 000173249, NIP 125-00-00-071, ogłasza przetarg nieograniczony na inwestycje dotyczącą: „Zakup Centrum frezarskiego pięcioosiowego wraz z wyposażeniem startowym przez Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. przy ul.1-go Maja 1 w Zielonce”