Zarząd

Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A.

z siedzibą w Zielonce, ul. 1 Maja 1, 05-220 Zielonka,

tel. 22 781-99-71, fax 22 771-82-07,

Regon 000173249, NIP 125-00-00-071,

ogłasza przetarg nieograniczony na inwestycje dotyczącą:

„Zakup Centrum frezarskiego trójosiowego wraz z wyposażeniem startowym przez Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A.

przy ul.1-go Maja 1 w Zielonce”

 

Zakup dotyczy:

 

 1. Centrum frezarskie trójosiowe wg. parametrów zadanych poniżej:
L.p. Kategorie parametryzacji Wielkości parametrów Uwagi
1 Typ obrabiarki Pionowe centrum konstrukcja bramowa-lepiej punktowana
2 Typ napędu elektrowrzeciono
3 Zakres prędkości wrzeciona 50 – 15000 obr/min do 18000 zakup urządzenia do termokurczu
4 Moc silnika 20-24 kW im większa tym lepiej
5 Moment obrotowy 160-200 Nm im większa tym lepiej
6 Wielkość stożka 40 lub odpowiednik (również pod oprawki HSK – druga opcja)
7 Układ chłodzenia wrzeciona tak najlepiej osobna chłodnica
8 Smarowanie łożysk wrzeciona tak
9 System stablizacji termicznej  wrzeciona tak
10 Chłodzenie przez wrzeciono tak
11 Wielkość stołu roboczego (x,y) w zakresie 1300-1700×500-600
12 Przesuwy robocze max.(x,y,z) w zakresie 1100-1500×500-550×450-550
13 Nośność stołu min 900 kg
14 Rowki T-owe 16 H7 18H7
15 Wielkość przestrzeni roboczej ~1400x700x800
16 Odległość pinoli do stołu roboczego w zakresie 150-620
17 Prędkości posuwów szybkich x,y nie mniej niż 30m/min
18 Prędkości posuwów szybkich z nie mniej niż 20m/min
19 Dokładność pozycjonowania max. ±0,005mm
20 Powtarzalność pozycjonowania max. ±0,002mm
21 Złącza Ethernet, 2xUSB
22 Sterowanie na bazie Fanuc/ISO
23 Programowanie kompatybilne z NX postprocesor w zestawie
24 Pojemność sterownika 4GB
25 Bufor operacyjny 2MB
26 Czytanie bloków w przód wymagane obsługa ścieżek High-speed
27 Wyrzutnik wiórów tak
28 System spłukiwania wiórów tak
29 Ilość pozycji w magazynie min. 36
30 Orientacja magazynu dowolna
31 Czas wymiany narzędzia 1,2/3,5s
32 Średnica narzędzia wmagazynie / przy gniazdach pustych sąsiadujących ø90mm / ø125mm
33 Max. Długość narzędzia w magazynie 300mm
34 Max. Masa narzędzia w magazynie 8 kg
35 Wybór narzędzia w magazynie dowolna pozycja
36 Sonda narzędziowa tak
37 Sonda materiałowa tak
38 Oświetlenie w przestrzeni roboczej tak
39 Wartość zasilania w s.p. do 7 bar
40 Potrzebne dodatkowe fundamenty tak do wykonania
41 Gabaryty maszyny szer.x głęb.x wys. max. 2600x3200x2800
42 Masa maszyny min 8000 kg
43 Kółko ze smyczą MPG tak
44 Dostępność obrabiarki do końca 2023 roku
45 Pakiety serwisowe serwisy gwarancyjne w pakiecie do 3 lat
46 Przeglądy serwis pogwarancyjny (ilość godzin/okres)
47 Czas reakcji serwisu 2 dni
48 Szkolenie w pakiecie 4-5 dni
49 Bonusy Sztywne gwintowanie

 

1.2         Wyposażenie startowe maszyny:
Wszystkie oprawki przystosowane do pracy przy prędkości obrotowej min. 15 000 obr/min,  wyważenie min. G2,5, bicie promieniowe mniejsze/równe 5 µm,  Typ mocowania kompatybilny z wrzecionem maszyny.

 • 8 szt. oprawek z tulejkami zaciskowymi. Zewnętrzna średnica nakrętki zaciskowej maksymalnie Ø22 mm. Długość nominalna 100 mm. Zakres mocowanych średnic Ø 1 – 10 mm
 • klucz do oprawek zaciskowych kompatybilny z powyżej opisanymi oprawkami.
 • 2 komplety tulejek zaciskowych po 10 szt. z zakresem mocowania Ø1 – 10mm. Kompatybilność z wyżej wymienionymi oprawkami.
 • 2 szt. oprawek z tulejkami zaciskowymi. Zewnętrzna średnica nakrętki zaciskowej maksymalnie Ø16 mm. Długość nominalna 100 mm. Zakres mocowanych średnic Ø0,5-7mm.
 • klucz do oprawek zaciskowych kompatybilny z powyższymi oprawkami
 • 1 komplet tulejek zaciskowych po 10 szt. z zakresem mocowania Ø0,5-7mm. Kompatybilność z wyżej wymienionymi oprawkami.
 • 6 szt. oprawek z tulejkami zaciskowymi. Zewnętrzna średnica nakrętki zaciskowej maksymalnie Ø 52 mm. Długość nominalna 100 mm. Zakres mocowanych średnic Ø3-20mm.
 • 6 szt. oprawek z tulejkami zaciskowymi. Zewnętrzna średnica nakrętki zaciskowej maksymalnie Ø52 mm. Długość nominalna 50 mm. Zakres mocowanych średnic Ø3-20mm.
 • klucz do oprawek zaciskowych kompatybilny z powyższymi oprawkami
 • 3 komplety tulejek zaciskowych po 20 szt. z zakresem mocowania Ø3-20mm. Kompatybilność z wyżej wymienionymi oprawkami.
 • Głowica skrawająca Ø16 nakręcana wraz z trzpieniem kompatybilnym z mocowaniem we wrzecionie. Liczba gniazd na płytki skrawające: min. 3.
 • Płytki skrawające do wyżej wymienionej głowicy przystosowane do obróbki aluminium. 30 szt. Promień naroża R2 mm.
 • Głowica skrawająca Ø20 nakręcana wraz z trzpieniem kompatybilnym z mocowaniem we wrzecionie. Liczba gniazd na płytki skrawające: min. 3.
 • Płytki skrawające do wyżej wymienionej głowicy przystosowane do obróbki aluminium. 30 szt. Promień naroża R0,1-2 mm.
 • Głowica skrawająca min. Ø50 wraz z trzpieniem mocującym kompatybilnym z mocowaniem we wrzecionie. Kąt krawędzi skrawającej 90°. Liczba gniazd na płytki skrawające: min. 5.
 • Głowica skrawająca min. Ø63 wraz z trzpieniem mocującym kompatybilnym z mocowaniem we wrzecionie. Kąt krawędzi skrawającej 45°, płytki oktogonalne. Liczba gniazd na płytki skrawające: min. 6.
 • Płytki skrawające do wyżej wymienionej głowicy, dedykowane do obróbki aluminium, polerowane. 30 szt. Promień naroża R0,0-0,2
 • Grzybki dociągowe kompatybilne z maszyną i wyżej wymienionymi oprawkami 50szt.
 • Stojak przykręcany do stołu warsztatowego umożliwiający wymianę narzędzi w oprawkach.
 • Szafa warsztatowa na narzędzia z kubkami na oprawki (minimum 40 kubków). Zamykana na klucz. Wymiary minimum 100cm x 40 cm x 140 cm.
 • Imadło pięcioosiowe samocentrujące z śrubą rzymską. Wymiary: minimalna szerokość 130 mm x długość minimum 250 mm. Rozwarcie szczęk w zakresie 0 – 200mm lub więcej. Do imadła w zestawie dodatkowe podwyższenie o wysokości minimum 60 mm.
 • Głowica wytaczarska umożliwiająca wytaczanie otworów w zakresie średnic ø8 – ø110 mm, W zestawie komplet płytek skrawających po 10 szt. dla każdego zakresu końcówek wymiennych. W zestawie trzpień mocujący dla głowicy kompatybilny z stożkiem wrzeciona maszyny.
 • Zestaw wierteł z węglika spiekanego z chłodzeniem wewnętrznym. Długość części roboczej minimum 3xD. Średnice: ø2,5, ø3,2, ø3,3, ø4,2, ø5, ø6,3 mm. Po 3 szt. dla każdej średnicy.
 • Zestaw łap dociskowych (min. 6 szt.) wraz z nakrętkami teowymi i śrubami przystosowanymi do mocowania w rowkach teowych stołu roboczego maszyny. Wymiar nakrętek teowych zgodny z wymiarem rowków teowych oferowanej maszyny.

Opcjonalny dodatkowy system mocowania narzędzi.
Oprawki termokurczliwe kompatybilne z mocowaniem wrzeciona:

 • ø3, długość nominalna L=80, 1szt.
 • ø3, długość nominalna L=120, 1szt.
 • ø4, długość nominalna L=80, 1szt.
 • ø6, długość nominalna L=80, 2szt.
 • ø6, długość nominalna L=120, 1szt.
 • ø8, długość nominalna L=80, 2szt.
 • ø8, długość nominalna L=120, 1szt.
 • ø10, długość nominalna L=80, 2szt.
 • ø10, długość nominalna L=120, 1szt.
 • ø12, długość nominalna L=80, 1szt.
 • ø12, długość nominalna L=120, 1szt.
 • ø16, długość nominalna L=80, 1szt.
 • Urządzenie do montażu i demontażu narzędzi w oprawkach termokurczliwych z gwarancją na minimum 3000 cykli skurczu nie niszczącego dostarczonych oprawek.

1.3 Dostarczenie przedmiotu postępowania do siedziby WZE S.A.

 1. Kryteria oceny:
 • cena 40%;
 • czas realizacji 30%;
 • gwarancja 30%.
 1. Oprócz oferty Wykonawcy winni:
 • dostarczyć zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności gospodarczej;
 • dostarczyć ubezpieczenie OC na kwotę 500 000 ,- PLN;
 • przedstawić warunki płatności.
 • Udostępnić wgląd w Dokumentacje Techniczno-Ruchową Maszyny
 • Dane oferenta (nazwę podmiotu, adres siedziby podmiotu, NIP, REGON),

4. Wadium.

4.1 Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 PLN.
Wadium może być wniesione w następujących formach:

 • w pieniądzu;
 • poręczeniach lub gwarancjach bankowych;
 • gwarancjach ubezpieczeniowych.

4.2 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego.

4.3 Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium muszą być dostarczone Zamawiającemu w nieprzekraczalnym terminie złożenia oferty.

4.4 Za potwierdzenie wpłaty wadium w pieniądzu uznaje się dokument potwierdzający dokonanie przelewu oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem, a w przypadku ustanowienia wadium w postaci gwarancji lub poręczeń – dokument wnoszony w oryginale.

4.5 Zamawiający zwraca wadium, jeżeli:

 • upłynął termin związania ofertą;
 • zawarto umowę w sprawie zamówienia i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonaniaumowy;
 • w przypadku odstąpienia od wymagania wniesienia zabezpieczenia, wadium zwraca się po podpisaniu umowy z Wykonawcą;
 • Zamawiający unieważnił postępowanie.

4.6 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy:

 • który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
 • który został wykluczony z postępowania,
 • którego oferta została odrzucona.

4.7 Wykonawca, który wycofał ofertę po upływie terminu składania ofert, traci wadium na rzecz Zamawiającego.

4.8 Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium na rzecz Zamawiającego wówczas, gdy:

 • odmówił podpisania umowy lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia było niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
 • nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w przypadku gdy było ono wymagane.
 1. Zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi.
 • Wszelkie pytania kierować do osób wskazanych na końcu ogłoszenia;
 • Termin zadawania pytań upływa dnia 07 lipca 2023 r.
 • Odpowiedzi na zadane pytania zostaną przesłane wszystkim uczestnikom przetargu.
 1. Składanie ofert.

Oferty, umieszczone w zamkniętej kopercie, należy składać w Kancelarii  Zamawiającego – budynek nr 115, pokój nr 007 (parter) do dnia 14 lipca 2023 r. do godziny 14.00.

Oferty można składać osobiście, kurierem lub pocztą. W każdym przypadku decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do Kancelarii Spółki.

Kopertę należy opisać hasłem:

PRZETARG NIEOGRANICZONY na inwestycję:

„Zakup Centrum frezarskiego trójosiowego wraz z wyposażeniem startowym przez Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A.

przy ul.1-go Maja 1 w Zielonce”

 

Otwarcie ofert nastąpi 17.07.2023 r.

Oferty dostarczone po tym terminie nie będą otwierane i rozpatrywane.

O wynikach przetargu Wnioskodawcy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną w terminie do 21.07.2023 r.

 

 1. Informacje dodatkowe:
 • Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
 • Oferty należy składać w odniesieniu do całości zamówienia.
 • Oferta powinna być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką (dopuszcza się sporządzenie oferty w formie maszynopisu lub techniką komputerową) oraz podpisana wraz z załącznikami przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, wymienione w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź ewidencji działalności gospodarczej lub osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo w tym zakresie. Pełnomocnictwo stanowi załącznik do oferty.
 • Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami muszą być spięte lub zszyte
  i zabezpieczone w sposób zapobiegający możliwości zdekompletowania. Wszystkie strony powinny być kolejno ponumerowane. Brak numeracji stron oraz niezszycie lub niespięcie oferty nie powoduje jej odrzucenia, jednakże w takim przypadku Wykonawca nie może powoływać się, że usunięto którąś ze stron.
 • Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
 • Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania przetargowego.
 • Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
 • Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty z określonym terminem jej ważności – 60 dni.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do powołania Inspektora Nadzoru;
 • Zamawiający przewiduje wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy i zobowiązań wynikających z udzielonej gwarancji jakości;
 • Zamawiającego nie obowiązują przepisy ustawy Prawo o Zamówieniach Publicznych, a postępowanie jest prowadzone na podstawie ustawy Kodeks Cywilny oraz wewnętrznych regulaminów obowiązujących w Spółce;
 • projekt inwestycji jest dostępny w siedzibie Zamawiającego;
 • możliwość wykonania wizji lokalnej;
 • złożone oferty nie podlegają zwrotowi.
 1. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać stosowne atesty, deklaracje zgodności, certyfikaty, dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Dokumentacja postępowania przetargowego stanowi tajemnicę Spółki i nie będzie udostępniana.

Zamawiający może unieważnić postępowanie przetargowe bez podania przyczyny.

 1. Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami:

W zakresie merytorycznym

W sprawach formalnych