Dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie zespołu wzbudnika z komorą klimatyczną oraz przeszkolenie pracowników Spółki w ich obsłudze i eksploatacji

Zarząd
Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A.
z siedzibą w Zielonce, ul. 1 Maja 1, 05-220 Zielonka,
tel. 22 781-99-71, fax 22 771-82-07,
Regon 000173249, NIP 125-00-00-071,
zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do składnia ofert
w postępowaniu przetargowym na inwestycję:

„Dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie zespołu wzbudnika z komorą klimatyczną oraz przeszkolenie pracowników Spółki w ich obsłudze i eksploatacji”

Czytaj dalej Dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie zespołu wzbudnika z komorą klimatyczną oraz przeszkolenie pracowników Spółki w ich obsłudze i eksploatacji

Odpowiedzi Komisji przetargowej na pytania oferentów

W nawiązaniu do zapytań wysyłanych przez oferentów dotyczących ogłoszonych przetargów:

  1. Dostarczenie, montaż i uruchomienie urządzeń serwerowych i macierzowych na potrzeby sieci IT w Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A.
  2. Zakupu urządzeń sieciowych i modernizacja infrastruktury sieciowej w Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A.

Komisja przetargowa
zamieszcza pytania oferentów i odpowiedzi konsultanta:

Czytaj dalej Odpowiedzi Komisji przetargowej na pytania oferentów

Dostarczenie, montaż i uruchomienie urządzeń serwerowych i macierzowych na potrzeby sieci IT w Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A.

Zarząd
Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A.
z siedzibą w Zielonce, ul. 1 Maja 1, 05-220 Zielonka,
tel. 22 781-99-71, fax 22 771-82-07,
Regon 000173249, NIP 125-00-00-071,
ogłasza przetarg nieograniczony na inwestycje:

Dostarczenie, montaż i uruchomienie urządzeń serwerowych i macierzowych na potrzeby sieci IT w Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A.”

Czytaj dalej Dostarczenie, montaż i uruchomienie urządzeń serwerowych i macierzowych na potrzeby sieci IT w Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A.

Zakupu urządzeń sieciowych i modernizacja infrastruktury sieciowej w Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A.

Zarząd
Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A.
z siedzibą w Zielonce, ul. 1 Maja 1, 05-220 Zielonka,
tel. 22 781-99-71, fax 22 771-82-07,
Regon 000173249, NIP 125-00-00-071,
ogłasza przetarg nieograniczony na inwestycje:

„Zakupu urządzeń sieciowych i modernizacja infrastruktury sieciowej w Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A.”

Czytaj dalej Zakupu urządzeń sieciowych i modernizacja infrastruktury sieciowej w Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A.

Zarząd Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. z siedzibą w Zielonce, ul. 1 Maja 1, 05-220 Zielonka, ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Wybór Inwestora Zastępczego do realizacji budowlanej zlokalizowanej na
terenie Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. na działkach nr 131 i 132,
obr 5-60-02 przy ul.1-go Maja 1 w Zielonce”

Czytaj dalej Zarząd Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. z siedzibą w Zielonce, ul. 1 Maja 1, 05-220 Zielonka, ogłasza przetarg nieograniczony na:

Komisja przetargowa Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. z siedzibą w Zielonce, ul. 1 Maja 1, 05-220 Zielonka, ogłasza zmiany w przetargu na inwestycje dotyczącą:

„Dostarczenie, montaż i uruchomienie urządzeń serwerowych i macierzowych
na potrzeby sieci IT w Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A.”

Zmiany dotycząca przetargu

Czytaj dalej Komisja przetargowa Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. z siedzibą w Zielonce, ul. 1 Maja 1, 05-220 Zielonka, ogłasza zmiany w przetargu na inwestycje dotyczącą: