Modernizacja Lakierni na terenie Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A.

Zarząd Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. z siedzibą w Zielonce, ul. 1 Maja 1, 05-220 Zielonka, tel. 22 781-99-71, fax 22 771-82-07, Regon 000173249, NIP 125-00-00-071, ogłasza przetarg nieograniczony pt.: „Remont Budynku 119 – Modernizacja Lakierni na terenie Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. przy ul.1-go Maja 1 w Zielonce” Postępowanie na Platformie eB2B PGZ: eB2B – Postępowanie WZE/WNW-000027 – Remont Budynku 119 – Modernizacja Lakierni na terenie Wojskowych…