Zarząd Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A.
z siedzibą w Zielonce, ul. 1 Maja 1, 05-220 Zielonka,
tel. 22 781-99-71, fax 22 771-82-07, Regon 000173249, NIP 125-00-00-071,
ogłasza przetarg nieograniczony pt.:
„ Zakup i dostawę Urządzenia Transportu Bliskiego – podnośnik wysięgnikowy na potrzeby Wojskowych Zakładów Elektroniczny S.A.  przy ul.1-go Maja 1 w Zielonce”
Postępowanie na Platformie eB2B PGZ:
eB2B – Postępowanie WZE/WNW-000028 – Zakup i dostawa Urządzenia Transportu Bliskiego – podnośnik wysięgnikowy (grupapgz.pl)