Nowy Członek Zarządu WZE S.A.

5 grudnia 2022 r. Rada Nadzorcza WZE S.A. w zakończonym postępowaniu kwalifikacyjnym wybrała Pana Damiana Gorzelanego na stanowisko  Członka Zarządu – Dyrektora Operacyjnego Damian Gorzelany – Członek Zarządu – Dyrektor Operacyjny Spółki. Damian Gorzelany jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Dowodzenia, Kierunku Logistyka Akademii Obrony Narodowej (obecnie Akademia Sztuki Wojennej). Ukończył także studia podyplomowe z Zarządzania Projektami w Szkole Głównej Handlowej oraz  Executive…

Zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 200kWp

Zarząd Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. z siedzibą w Zielonce, ul. 1 Maja 1, 05-220 Zielonka, tel. 22 781-99-71, fax 22 771-82-07, Regon 000173249, NIP 125-00-00-071,  ogłasza przetarg nieograniczony na inwestycję: „Zaprojektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 200kWp na dachu budynku 118 na terenie Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. na działce nr 131 obr. 5-60-02 przy ul.1 -go Maja 1 w Zielonce”.  Organizatorem postępowania jest Zarząd Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. z siedzibą…

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO na stanowisko Członka Zarządu Spółki WZE S.A.

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO na stanowisko Członka Zarządu Spółki Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. z siedzibą w Zielonce, VII kadencji RADA NADZORCZA Spółki Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. z siedzibą w Zielonce (dalej „Spółka”) działając na podstawie § 25 ust. 1. Statutu Spółki, ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu Spółki.

Obwieszczenie o przetargach

Zarząd Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. z siedzibą w Zielonce, ul. 1 Maja 1, 05-220 Zielonka, tel. 22 781-99-71, fax 22 771-82-07, Regon 000173249, NIP 125-00-00-071, ogłasza postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawa urządzenia typu router”

MESKO S.A. i Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. podpisały umowę o współpracy.

Wchodzące w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.  spółki MESKO S.A. i WZE S.A. podpisały umowę o współpracy w ramach, której zakład z Zielonki będzie produkować wiązki sygnałowe do Przenośnych Przeciwlotniczych Zestawów Rakietowych Piorun. Umowa została zawarta w siedzibie MESKO S.A. w Skarżysku Kamiennej. Umowę podpisali ze strony MESKO S.A. Członek Zarządu. ds. Rozwoju dr inż. Przemysław Kowalczuk oraz ze strony WZE S.A. Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny Małgorzata Kobylarczyk i Członek…

Dostawy kabin dowodzenia dla programów z obszaru zintegrowanej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej – WISŁA i NAREW

Minister Mariusz Błaszczak zatwierdził umowę między Agencją Uzbrojenia, a konsorcjum którego liderem są Wojskowe Zakłady Elektroniczne na dostawę kabin dowodzenia dla systemu obrony powietrznej średniego zasięgu Wisła. Sprzęt trafi do Sił Zbrojnych RP w latach 2024-2025, wartość kontraktu to 505 milionów złotych.