5 grudnia 2022 r. Rada Nadzorcza WZE S.A. w zakończonym postępowaniu kwalifikacyjnym wybrała Pana Damiana Gorzelanego na stanowisko  Członka Zarządu – Dyrektora Operacyjnego


Damian Gorzelany – Członek Zarządu – Dyrektor Operacyjny Spółki.

Damian Gorzelany jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Dowodzenia, Kierunku Logistyka Akademii Obrony Narodowej (obecnie Akademia Sztuki Wojennej). Ukończył także studia podyplomowe z Zarządzania Projektami w Szkole Głównej Handlowej oraz  Executive Master of Business Administration na Wyższej Szkole Menadżerskiej w Warszawie.

Od  2014 r. związany z przemysłem obronnym. Rozpoczął swoją pracę w WZE S.A. jako specjalista ds. kooperacji, następnie pełnił rolę koordynatora ds. współpracy krajowej i zagranicznej.

W latach 2019-2022. jako Dyrektor Handlowy nadzorował realizację projektów i odpowiadał za współpracę z klientami Spółki.

Od 2022 roku piastował funkcję Dyrektora Wykonawczego.  Posiada bogate doświadczenie we współpracy w ramach GK PGZ oraz podległymi podmiotami Ministerstwu Obrony Narodowej, a także z kontrahentami zagranicznymi (m.in. Raytheon Technologies, Lockheed Martin, Kongsberg Defense & Aerospace, Honeywell) w zakresie realizacji projektów komercyjnych i offsetowych.