Zarząd Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wojskowych Zakładów Elektronicznych Spółka Akcyjna.

Zarząd Spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Elektroniczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonce (adres Spółki: 05-220 Zielonka, ulica 1 Maja 1), wpisanej w dniu 31.12.2007 r. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296158, kapitał zakładowy w kwocie 7 000 000,00 zł. wpłacony w całości, na wniosek akcjonariusza Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wojskowych Zakładów Elektronicznych Spółka Akcyjna, na dzień 24.09.2020 r. na godzinę 11.00. Czytaj dalej Zarząd Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wojskowych Zakładów Elektronicznych Spółka Akcyjna.

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO
na stanowiska: Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu
Spółki Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. z siedzibą w Zielonce

RADA NADZORCZA
Spółki Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. z siedzibą Zielonce

działając na podstawie §25 ust. 1 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza Spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. (dalej „Spółka”), ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska:
– Prezesa Zarządu Spółki
– Członka Zarządu Spółki

Czytaj dalej OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

Zapraszamy do odwiedzenia ekspozycji WZE S.A. podczas XXVII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach

Zapraszamy do odwiedzenia ekspozycji Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. podczas  XXVII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, który odbędzie się w dniach  3-6 września br. W trakcie Targów zaprezentowane zostaną najnowsze rozwiązania dla przemysłu zbrojeniowego z całego świata.

Czytaj dalej Zapraszamy do odwiedzenia ekspozycji WZE S.A. podczas XXVII Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach

Kolejny krok we współpracy WZE S.A. i Raytheon Integrated Defense Systems

Dzisiejsze porozumienie potwierdza, że spółki Polskiej Grupy Zbrojeniowej mogą być partnerem dla czołowych amerykańskich koncernów zbrojeniowych. Wchodzimy w globalny łańcuch dostaw firmy Raytheon. To olbrzymia szansa rozwoju dla Wojskowych Zakładów Elektronicznych, potwierdzenie zdolności i kompetencji naszej spółki  –  Czytaj dalej Kolejny krok we współpracy WZE S.A. i Raytheon Integrated Defense Systems

Zwołanie Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia WZE S.A.

Zarząd Spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Elektroniczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonce (adres Spółki: 05-220 Zielonka, ulica 1 Maja 1), wpisanej w dniu 31.12.2007 r. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296158, kapitał zakładowy w kwocie 7 000 000,00 zł. wpłacony w całości, na wniosek akcjonariusza Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wojskowych Zakładów Elektronicznych Spółka Akcyjna, na dzień 22.08.2019 r. na godzinę 11.00.

Czytaj dalej Zwołanie Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia WZE S.A.