Zwołanie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WZE S.A.

Zarząd Spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Elektroniczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonce (adres Spółki: 05-220 Zielonka, ulica 1 Maja 1) wpisanej w dniu 31.12.2007 r. do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296158, kapitał zakładowy w kwocie 7 000 000,00 zł. wpłacony w całości, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wojskowych Zakładów Elektronicznych Spółka Akcyjna, na dzień 26.04.2019 r. na godzinę 13.00 Czytaj dalej Zwołanie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WZE S.A.

Uroczyste podpisanie umów offsetowych pomiędzy PGZ, WZU, WZE, WZL1, WZL2 a Lockheed Martin.

Umowa pomiędzy WZE oraz Lockheed Martin obejmuje produkcję i serwis krytycznych elementów pocisku PAC-3 MSE, wykorzystywanego w wyrzutniach systemu Patriot. Przedstawiciele Spółek z Polskiej Grupy Zbrojeniowej i Lockheed Martin, w obecności ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, złożyli podpisy pod umowami o realizacji zobowiązań offsetowych w pierwszej fazie programu WISŁA. Ze strony WZE S.A. umowę podpisali Prezes dr inż. Przemysław Kowalczuk i Dyr. Ireneusz Jabłoński.

Czytaj dalej Uroczyste podpisanie umów offsetowych pomiędzy PGZ, WZU, WZE, WZL1, WZL2 a Lockheed Martin.

ZAPRASZAMY NA MSPO 2018

 

W dniach 4—7 września 2018 roku, nowy neutralizator bezzałogowych statków powietrznych LANCA | 2.0. zostanie pokazana na MSPO w Kielcach. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych naszym urządzeniem do strefy WZE. S.A. — Stoisko 4 Hala C