Zwołanie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WZE S.A.

Zarząd Spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Elektroniczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonce (adres Spółki: 05-220 Zielonka, ulica 1 Maja 1) wpisanej w dniu 31.12.2007 r. do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296158, kapitał zakładowy w kwocie 7 000 000,00 zł. wpłacony w całości, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wojskowych…

zobacz więcej

Uroczyste podpisanie umów offsetowych pomiędzy PGZ, WZU, WZE, WZL1, WZL2 a Lockheed Martin.

Umowa pomiędzy WZE oraz Lockheed Martin obejmuje produkcję i serwis krytycznych elementów pocisku PAC-3 MSE, wykorzystywanego w wyrzutniach systemu Patriot. Przedstawiciele Spółek z Polskiej Grupy Zbrojeniowej i Lockheed Martin, w obecności ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka, złożyli podpisy pod umowami o realizacji zobowiązań offsetowych w pierwszej fazie programu WISŁA. Ze strony WZE S.A. umowę podpisali Prezes dr inż. Przemysław Kowalczuk i Dyr. Ireneusz Jabłoński.

zobacz więcej

LANCA 2 w 61.batalionie OT

  Żołnierze 61. Batalionu Lekkiej Piechoty w Grójcu, odbyli szkolenie z zakresu BSL i systemów ich zwalczania. W szkoleniu wykorzystano opracowany w WZE S.A. system antydronowy LANCA 2 Na zdjęciu nasz pracownik st. szer. Andrzej Jędrzejczyk

zobacz więcej

ZAPRASZAMY NA MSPO 2018

  W dniach 4—7 września 2018 roku, nowy neutralizator bezzałogowych statków powietrznych LANCA | 2.0. zostanie pokazana na MSPO w Kielcach. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych naszym urządzeniem do strefy WZE. S.A. — Stoisko 4 Hala C

zobacz więcej