Nowy Członek Zarządu WZE S.A.

25 sierpnia 2021 r. Rada Nadzorcza WZE S.A. w zakończonym postępowaniu kwalifikacyjnym wybrała Panią Małgorzatę Kobylarczyk na stanowisko  Członka Zarządu – Dyrektora ds. Operacyjnych Spółki. Małgorzata Kobylarczyk, Członek Zarządu – Dyrektor ds. Operacyjnych Spółki. Ukończyła Politechnikę Radomską na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn oraz studia MBA. Posiada kwalifikacje i doświadczenie w zakresie zarządzania projektami potwierdzone międzynarodowymi certyfikatami. Z branżą zbrojeniową związana jest od początku swojej kariery zawodowej.…

zobacz więcej

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO na stanowisko Członka Zarządu – Dyrektora ds. Operacyjnych spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. z siedzibą w Zielonce RADA NADZORCZA Spółki Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. z siedzibą w Zielonce (dalej „Spółka”) działając na podstawie § 25 ust. 1. Statutu Spółki ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu – Dyrektora ds. Operacyjnych Spółki.

zobacz więcej

Nowy skład Zarządu WZE S.A.

11 maja 2021 r. Rada Nadzorcza WZE S.A. w zakończonym postępowaniu kwalifikacyjnym wybrała: Pana Przemysława Kowalczuka na stanowisko Prezesa Zarządu oraz Pana Ireneusza Jabłońskiego na Członka Zarządu Spółki. dr inż. Przemysław Kowalczuk, Prezes Zarządu – Dyrektor Naczelny Doświadczony menedżer, absolwent Wojskowej Akademii Technicznej oraz Politechniki Warszawskiej. Ukończył studia Executive MBA na Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie / Apsley Business School of London. W latach 2016–2020 pełnił…

zobacz więcej

Zmiana składu zarządu

W związku z rezygnacją Prezesa Zarządu WZE S.A. w dniu 26.04.2021r. Rada Nadzorcza Spółki delegowała do czasowego pełnienia obowiązków prezesa pana Przemysława Kowalczuka. Jednocześnie Rada podjęła uchwałę o ogłoszeniu konkursu na stanowisko prezesa oraz członka zarządu WZE S.A.

zobacz więcej

Zarząd Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wojskowych Zakładów Elektronicznych Spółka Akcyjna.

Zarząd Spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Elektroniczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonce (adres Spółki: 05-220 Zielonka, ulica 1 Maja 1), wpisanej w dniu 31.12.2007 r. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296158, kapitał zakładowy w kwocie 7 000 000,00 zł. wpłacony w całości, na wniosek akcjonariusza Polskiej Grupy Zbrojeniowej…

zobacz więcej

Zwołanie Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia WZE S.A.

Zarząd Spółki pod firmą Wojskowe Zakłady Elektroniczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonce (adres Spółki: 05-220 Zielonka, ulica 1 Maja 1), wpisanej w dniu 31.12.2007 r. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296158, kapitał zakładowy w kwocie 7 000 000,00 zł. wpłacony w całości, na wniosek akcjonariusza Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A., zwołuje…

zobacz więcej