Specjalista konstruktor mechanik

Zakres obowiązków: sporządzanie dokumentacji technicznej, projektowanie elementów maszyn i urządzeń (analizy statyczne i dynamiczne konstrukcji mechanicznej, obliczenia wytrzymałościowe na wybrane istotne elementy konstrukcji mechanicznej, analizy odporności na warunki klimatyczne), wykonywanie rysunków wykonawczych części maszyn i urządzeń, wykonywanie pomiarów i szkiców na hali produkcyjnej, wprowadzanie zmian do dokumentacji technicznej, nadzór nad wykonaniem opracowanego projektu.