W dniu 26.06.2023 roku na terenie Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych S.A. w Poznaniu przedstawiciele Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. i producent czołgów General Dynamics Land System podpisali porozumienie na powstanie Centrum Kompetencyjnego do obsługi czołgów Abrams.

 

 

Teaming Agreement, podpisany 26 czerwca, został zawarty w trakcie zorganizowanej wspólnie przez WZM i GDLS Abrams Supplier Conference. Umowa jest wynikiem uzgodnień poczynionych pomiędzy PGZ S.A. i WZM S.A. z polskiej strony i amerykańskim partnerem, którym jest koncern GDLS. Pozostaje ona w bezpośrednim związku z decyzją ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka o zakupie na potrzeby polskiej armii czołgów Abrams. Umowa potwierdza decyzję o utworzeniu w ramach Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych Centrum Kompetencyjnego w zakresie czołgów Abrams, ustanawiając jednocześnie potencjał do ich szeroko pojętych obsług w celu zabezpieczenia przyszłych potrzeb w tym zakresie ze strony Sił Zbrojnych RP. W dalszej perspektywie z potencjału Centrum będą mogły korzystać także oddziały wojsk amerykańskich stacjonujących w Polsce i innych krajach europejskich.

 

 

W wydarzeniu WZE S.A. reprezentowali  Członek Zarządu, Dyrektor Operacyjny – Damian Gorzelany oraz Dyrektor Biura Technologicznego – Rafał Buczyński. W trakcie konferencji została przedstawiona prezentacja zakresu działalności WZE S.A. Pan Damian Gorzelany zaprezentował bieżące obszary działalności biznesowej oraz posiadane możliwości techniczne Spółki. Została również podkreślona istotna współpraca WZE S.A. z partnerami zagranicznymi, która wpisuje się w obecnie przyjęty kierunek rozwoju Spółki.