Nowy Członek Zarządu WZE S.A.

25 sierpnia 2021 r. Rada Nadzorcza WZE S.A. w zakończonym postępowaniu kwalifikacyjnym wybrała Panią Małgorzatę Kobylarczyk na stanowisko  Członka Zarządu – Dyrektora ds. Operacyjnych Spółki. Małgorzata Kobylarczyk, Członek Zarządu – Dyrektor ds. Operacyjnych Spółki. Ukończyła Politechnikę Radomską na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn oraz studia MBA. Posiada kwalifikacje i doświadczenie w zakresie zarządzania projektami potwierdzone międzynarodowymi certyfikatami. Z branżą zbrojeniową związana jest od początku swojej kariery zawodowej.…