PGZ S.A. zawarła porozumienia ze spółkami z Grupy PGZ dotyczące stworzenia nowoczesnego laboratorium Hardware In-The-Loop, dedykowanego testom układów naprowadzania pocisków rakietowych. Inwestycja zostanie zrealizowana na terenie Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. w Zielonce, wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PGZ.

Podpisany dokument dotyczy wielostronnego porozumienia
o współpracy w zakresie utworzenia, utrzymania oraz rozwoju Laboratorium Hardware-In-The Loop (HWIL). Porozumienie określa zasady współpracy Spółek w zakresie korzystania
i przyszłej rozbudowy laboratorium oraz sposób rozliczeń finansowych. Sygnatariuszami porozumienia są spółki z Grupy Kapitałowej PGZ: PGZ S.A., PCO S.A., WZE S.A. oraz PIT-RADWAR S.A.

Laboratorium HWIL stanowić będzie istotną część zaplecza badawczo-rozwojowego polskich programów rakietowych. Zarządcą Laboratorium HWIL zostanie PGZ S.A., która będzie integrowała i koordynowała działania poszczególnych spółek. Laboratorium HWIL umożliwi przeniesienie większości kosztownych prób poligonowych, które są niezbędne w procesie rozwoju pocisków rakietowych do środowiska wirtualnego, co znacznie zredukuje koszty i przyspieszy dostawy gotowych produktów.

Budowa laboratorium wydatnie zwiększy możliwości Grupy PGZ w zakresie rozwoju polskich systemów rakietowych, w tym samych rakiet. Spółki podpisujące dzisiejsze porozumienie posiadają specjalistyczne kompetencje i doświadczenie niezbędne do realizacji tego typu projektów. Cieszę się, że współpraca w ramach Grupy PGZ, wspierana technologiami pozyskanymi od koncernu Lockheed Martin, przyniesie kolejne wymierne korzyści dla polskiego przemysłu obronnego podkreślił Sebastian Chwałek, prezes zarządu PGZ S.A.

Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. w Zielonce, dysponują zarówno odpowiednią przestrzenią dla utworzenia laboratorium jak i posiadają bogate doświadczenie związane z absorpcją offsetu związanego z zaawansowanymi technologiami rakietowymi. Powstająca w Zielonce infrastruktura wpisuje się w rozwój WZE S.A. w kierunku już pozyskanych kompetencji
w dziedzinie rakiet (Centrum Serwisowe NSM i powstające nowe Centrum produkcji sekcji ACM/ACS dla pocisku PAC-3 MSE). Obecnie trwające prace
związane są z przygotowaniem projektu laboratorium do testów statycznych i dynamicznych, które ma zostać uruchomione w latach 2023-2024powiedziała Małgorzata Kobylarczyk, członek zarządu Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A.

Stworzenie laboratorium otwiera wiele możliwości – symulowanie, modelowanie pracy seekera (optoelektronicznej głowicy śledzącej), zbieranie danych i ich analizę, a także umożliwi symulowanie całych systemów rakietowych. Inwestycja ta wpłynie na przyśpieszenie wielu badań i testów poligonowych, obniżenie ich kosztów i dalszy rozwój kompetencji związanych z szeroko pojmowanymi programami rakietowymi. Tworzone są zdolności, które dziś nie są w Polsce zbyt szeroko rozwinięte. Jest to istotny krok do wejścia
w programy rakietowe, zarówno dla PCO, jak i całego krajowego przemysłu
powiedział Paweł Glica, prezes zarządu PCO S.A.

Wspólne działania spółek Grupy PGZ są podstawą do zbudowania polskiego przemysłu obronnego w obszarze systemów rakietowych. PIT-RADWAR od wielu lat prowadzi prace przygotowawcze i rozwija technologie konieczne do realizacji programu NAREW. Rozbudowujemy nasze możliwości produkcyjne i organizacyjne aby sprostać zadaniom najbliższych lat – powiedział dr inż. Andrzej Sieradz, Prezes Zarządu PIT-RADWAR S.A.

Budowa Laboratorium HWIL stanowi jeden z elementów umów offsetowych pomiędzy PGZ S.A. i Lockheed Martin, dotyczących współpracy przy realizacji pierwszej fazy programu pozyskania systemu obrony powietrznej średniego zasięgu kr. „Wisła”. Na podstawie podpisanych umów amerykański koncern dostarczy technologie niezbędne do utworzenia oraz rozwoju laboratorium.