Energetyk- specjalista ds. inwestycji i utrzymania obiektów

Zakres obowiązków: Utrzymanie i gospodarowanie zasobami energetycznymi Spółki, konserwacja i naprawa urządzeń energetycznych. Przygotowanie zapotrzebowań materiałowych w zakresie bieżących potrzeb działu. Koordynacja inwestycji prowadzonych na terenie Spółki, w tym inwestycji realizowanych we współpracy z partnerami zagranicznymi. Czynny udział w spotkaniach i tele/video – na etapach planowania i realizacji inwestycji  . Współpraca z projektantem, generalnym wykonawcą, inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz organami administracji publicznej w zakresie realizowanych prac inwestycyjnych . Ocena…

Starszy Kontroler Jakości

Zakres obowiązków: Podział prac w przydzielonym zespole. Wykonywanie kontroli w trakcie procesu produkcyjnego. Nadzorowanie jakości wyrobu w trakcie całego procesu. Raportowanie i wystawianie protokołów niezgodności. Nadzór nad wyrobem niezgodnym. Uczestnictwo w analizowaniu przyczyny źródłowej niezgodności. Wnioskowanie o usprawnianie procesów produkcyjnych. Wnioskowanie zmian technologicznych. Przeprowadzanie wewnętrznych szkoleń dla pracowników produkcji i kontroli jakości. Uczestnictwo w audytach wewnętrznych.   Wymagania: Wykształcenie min. Średnie techniczne. Doświadczenie zawodowe…