Zakres obowiązków:

 • Podział prac w przydzielonym zespole.
 • Wykonywanie kontroli w trakcie procesu produkcyjnego.
 • Nadzorowanie jakości wyrobu w trakcie całego procesu.
 • Raportowanie i wystawianie protokołów niezgodności.
 • Nadzór nad wyrobem niezgodnym.
 • Uczestnictwo w analizowaniu przyczyny źródłowej niezgodności.
 • Wnioskowanie o usprawnianie procesów produkcyjnych.
 • Wnioskowanie zmian technologicznych.
 • Przeprowadzanie wewnętrznych szkoleń dla pracowników produkcji i kontroli jakości.
 • Uczestnictwo w audytach wewnętrznych.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie min. Średnie techniczne.
 • Doświadczenie zawodowe min. 1,5 roku w kontroli jakości.
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej.
 • Umiejętność posługiwania narzędziami pomiarowymi (np. Suwmiarka, mikrometr, twardościomierz, multimetr cyfrowy itp.).
 • Znajomość podstawowych narzędzi jakościowych – 5W2h, 5WHY.
 • Znajomość i umiejętność stosowania norm ISO 9001, AQAP 2110.
 • Dobra znajomość środowiska Ms Office.
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie komunikatywnym.
 • Odpowiedzialność, systematyczność, spostrzegawczość i asertywność.
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa o dopuszczenia do informacji niejawnych lub gotowość poddania się procedurze mającej na celu jego uzyskanie (na etapie zatrudnienia) zaświadczenie o niekaralności z krajowego rejestru karnego, zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 O wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
 • (na etapie zatrudnienia) Nienaganna opinia komendanta powiatowego policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pracownika zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 29 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 O wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

 

Dodatkowymi atutami będą:

 • Wykształcenie wyższe techniczne o profilu mechanicznym, elektrycznym lub elektronicznym.
 • Umiejętność czytania rysunku w języku angielskim.
 • Doświadczenie zawodowe min. 2 lata na podobnym stanowisku w branży lotniczej, samochodowej lub obronnej.
 • Uprawnienia SEP do 1 KV.
 • Znajomość podstawowych narzędzi LEAN.

 

Oferujemy:

 • Pracę przy międzynarodowym kontrakcie na potrzeby obronności kraju.
 • Stabilne zatrudnienie.
 • Wynagrodzenie adekwatne do obowiązków i zaangażowania.
 • Uczestnictwo w zewnętrznych i wewnętrznych szkoleniach zawodowych.
 • Możliwość rozwoju zawodowego oraz realnego wpływu na rozwój firmy.
 • Przyjazną atmosferę pracy.

 

Dodatkowe korzyści:

 • Prywatna opieka medyczna.
 • Ubezpieczenie na życie.
 • Karta Medicover sport.
 • Dodatkowe benefity socjalne.

UWAGA
Wszystkie osoby ubiegające się o przyjęcie do pracy w Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A. są zobowiązane do załączenia podpisanej klauzuli informacyjnej wraz ze zgodą/zgodami na przetwarzanie danych osobowych.
Aplikacje bez załączonego dokumentu nie będą rozpatrywane i zostaną usunięte.
Zgoda i klauzula rekrutacja