Wykonanie remontu maszyn Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. zgodnie z zakresem wynikającym z protokołów przeglądów

Zarząd Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. z siedzibą w Zielonce, ul. 1 Maja 1, 05-220 Zielonka, tel. 22 781-99-71, fax 22 771-82-07, Regon 000173249, NIP 125-00-00-071, ogłasza przetarg nieograniczony na inwestycje dotyczącą: „Wykonanie remontu maszyn Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. zgodnie z zakresem wynikającym z protokołów przeglądów”