Serwisant- elektromonter

Zakres obowiązków: Naprawa urządzeń i układów elektrycznych i elektromechanicznych z grupy produktów i sprzętu obsługiwanego w Spółce. Diagnostyka, przeglądy, czynności serwisowe urządzeń i układów elektrycznych i elektromechanicznych z grupy produktów i sprzętu obsługiwanego w Spółce. Realizacja zadań na terenie Spółki oraz na wyjazdach służbowych. Udział przy realizacji zadań w zakresie modyfikacji i badań wyrobów.   Wymagane: Wykształcenie średnie techniczne lub zawodowe o kierunku elektrycznym, elektromechanicznym lub pokrewnym. Doświadczenie zawodowe w branży…

Monter układów elektronicznych / Zestrajacz urządzeń elektronicznych

Zakres obowiązków: Montaż, uruchamianie, naprawa pakietów. Montaż ,naprawa, uruchamianie, konfiguracja i strojenie bloków, układów nowych i naprawianych. Wykonywanie linii kablowych. Wgrywanie oprogramowania do bloków z remontowanych urządzeń sprzętu radiolokacyjnego oraz innego rodzaju sprzętu wojskowego. Weryfikacja uszkodzeń i naprawa: pakietów, bloków, urządzeń. Wykonywanie sprawdzeń i pomiarów parametrów oraz charakterystyk sygnałów po montażu lub naprawie – na zgodność z warunkami technicznymi. Uczestniczenie w montażu, strojeniu, uruchamianiu egzemplarzy pakietów…

Kierownik Projektu

Wymagania: Wykształcenie wyższe preferowane techniczne. 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku. Posiadanie certyfikatu z zakresu zarządzania projektami. Doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowniczym. Umiejętność tworzenia budżetów i harmonogramów. Znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, Project). Znajomość jęz. angielskiego na poziomie bardzo dobrym. Odpowiedzialność, samodzielność, rzetelność. Umiejętność szybkiej oceny sytuacji. Umiejętność pracy w zespole. Wykazywanie własnej inicjatywy. Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, zgodnie…

Inżynier Jakości Projektów

Wymagania: Wykształcenie wyższe techniczne lub zarządzanie jakością, Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację (minimum poziom B2), Minimum 2 lata doświadczenia w firmie produkcyjnej w obszarze zarządzania jakością, Praktyczna znajomość podstawowych narzędzi jakościowych: 5WHY, 8D, ISHIKAWA, Bardzo dobra znajomość MS Office, Zdolności komunikacyjne oraz umiejętność pracy w zespole, Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, elastyczność i otwartość na nowe zadania, Zdolności organizacyjne,…

Kontroler Jakości

Zakres obowiązków: Wykonywanie kontroli w trakcie procesu produkcyjnego, Nadzorowanie jakości wyrobu w trakcie całego procesu, Raportowanie i wystawianie protokołów niezgodności, Nadzór nad wyrobem niezgodnym, Uczestnictwo w analizowaniu przyczyny źródłowej niezgodności, Wnioskowanie o usprawnianie procesów produkcyjnych, Wnioskowanie zmian technologicznych.   Wymagania: Wykształcenie min. Średnie techniczne, Doświadczenie zawodowe w kontroli jakości, Umiejętność czytania dokumentacji technicznej,, Umiejętność posługiwania narzędziami pomiarowymi (np. Suwmiarka, mikrometr, twardościomierz, multimetr cyfrowy…

Księgowa

Zakres obowiązków: Kalkulacja podatku VAT, CIT, Sporządzanie deklaracji podatkowych oraz sprawozdań dla instytucji zewnętrznych (tj. US, ZUS, GUS, PFRON), Wyliczanie aktyw oraz rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, Sporządzanie rachunku przepływu pieniężnego.   Wymagania: Wykształcenie min. średnie, preferowane wyższe kierunkowe, Przynajmniej 3-letnie doświadczenie w pracy w dziale księgowości, Praktyczna znajomość zasad rachunkowości i aktualnych przepisów VAT, CIT, Doświadczenie w zakresie sporządzania sprawozdań i deklaracji,…

Serwisant -Elektronik

Zakres obowiązków: Naprawa urządzeń i układów elektronicznych z grupy produktów i sprzętu obsługiwanego w Spółce, Diagnostyka, przeglądy, czynności serwisowe urządzeń i układów elektronicznych z grupy produktów i sprzętu obsługiwanego w Spółce, Realizacja zadań na terenie Spółki oraz na wyjazdach służbowych, Udział przy realizacji zadań w zakresie modyfikacji i badań wyrobów.   Wymagane: Wykształcenie średnie techniczne lub zawodowe o kierunku elektronicznym lub pokrewnym, Doświadczenie zawodowe w branży elektronicznej, Wiedza i umiejętność…

Operator CNC

  Zakres obowiązków: Wykonywanie różnego rodzaju prac frezerskich o różnym stopniu trudności, Wykonywanie detali z zachowaniem wymaganej dokładności, Mile widziana obsługa maszyn ze sterowaniem (Hass, Okuma).   Wymagane: 5 lat udokumentowanej pracy w zawodzie, Doświadczenie w obsłudze maszyn CNC, Wykształcenie w kierunku Frezera / Technik mechanik obróbki skrawaniem lub pokrewne, Pisanie prostych programów za pomocą kodów G i M, Umiejętność czytania rysunku technicznego…

Elektromonter

Zakres obowiązków: Praca z dokumentacją techniczną, Obsługa nawijarek, szlifierek stołowych, wiertarek stołowych, Prace montażowe, Łączenie elementów mechanicznych i elektrycznych, Wykonywanie, sprawdzenie i montaż linii oraz wiązek kablowych, Praca manualna z wykorzystaniem podstawowych narzędzi i elektronarzędzi, Współpraca z innymi członkami zespołu, Dbanie o jakość i porządek na stanowisku pracy.   Wymagane: Wykształcenie min. Zawodowe elektryczne, elektrotechniczne, Doświadczenie na stanowisku elektromonter lub pokrewnym, Umiejętność czytania rysunków technicznych i schematów…

Prace polegające na utrzymaniu w czystości i pielęgnacji terenu zielonego

Zarząd Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. z siedzibą w Zielonce, ul. 1 Maja 1, 05-220 Zielonka, tel. 22 781-99-71, fax 22 771-82-07, Regon 000173249, NIP 125-00-00-071, ogłasza przetarg nieograniczony pt.: „Prace polegające na utrzymaniu w czystości i pielęgnacji terenu zielonego zlokalizowanego na terenie nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Zielonce przy ul, 1 Maja 1, przed budynkiem o numerze ewidencyjnym 115.” Postępowanie na Platformie eB2B PGZ: eB2B – Postępowanie WZE/WNW-000026 –…