Zakup rozwiązań wideokonferencyjnych firmy Poly (Polycom) w Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A.

Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. z siedzibą w Zielonce, ul. 1 Maja 1, 05-220 Zielonka, tel. 22 781-99-71, fax 22 771-82-07, Regon 000173249, NIP 125-00-00-071, zapraszają zainteresowane podmioty gospodarcze do składania ofert w postępowaniu przetargowym na: „Zakup rozwiązań wideokonferencyjnych firmy Poly (Polycom) w Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A.”