Dostarczenie, montaż i uruchomienie urządzeń serwerowych i macierzowych na potrzeby sieci IT w Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A.

Zarząd Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. z siedzibą w Zielonce, ul. 1 Maja 1, 05-220 Zielonka, tel. 22 781-99-71, fax 22 771-82-07, Regon 000173249, NIP 125-00-00-071, ogłasza przetarg nieograniczony na inwestycje: „Dostarczenie, montaż i uruchomienie urządzeń serwerowych i macierzowych na potrzeby sieci IT w Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A.”

Zakupu urządzeń sieciowych i modernizacja infrastruktury sieciowej w Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A.

Zarząd Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A. z siedzibą w Zielonce, ul. 1 Maja 1, 05-220 Zielonka, tel. 22 781-99-71, fax 22 771-82-07, Regon 000173249, NIP 125-00-00-071, ogłasza przetarg nieograniczony na inwestycje: „Zakupu urządzeń sieciowych i modernizacja infrastruktury sieciowej w Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A.”