Odpowiedzi Komisji przetargowej na pytania oferentów

W nawiązaniu do zapytań wysyłanych przez oferentów dotyczących ogłoszonych przetargów: Dostarczenie, montaż i uruchomienie urządzeń serwerowych i macierzowych na potrzeby sieci IT w Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A. Zakupu urządzeń sieciowych i modernizacja infrastruktury sieciowej w Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A. Komisja przetargowa zamieszcza pytania oferentów i odpowiedzi konsultanta: