Zakres obowiązków:

 • zarządzanie sprawozdawczością i przygotowywanie dokumentów do GUS
 • sporządzanie zestawień informacyjnych z działalności handlowej Spółki
 • opracowywanie dokumentów oraz informacji handlowych na potrzeby Spółki
 • przygotowywanie dokumentów pod względem formalno-prawnym do postępowań przetargowych
 • współpraca z MON
 • kontakty i negocjacje z kontrahentami
 • dystrybucja faktur i wprowadzanie do systemu adekwatnych dokumentów, umów itp.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe licencjackie, preferowane wyższe magisterskie (finanse, ekonomia)
 • znajomość zasad wystawiania, rozliczania faktur oraz obiegu dokumentów
 • obsługa zakładowej sieci informatycznej
 • znajomość procesu produkcji przedsiębiorstwa
 • dobra znajomość MS Excel
 • doświadczenie w kontakcie z klientami zewnętrznymi, w tym instytucjami państwowymi
 • bardzo dobra organizacja pracy
 • odpowiedzialność, rzetelność, sumienność
 • komunikatywność
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa o dopuszczenia do informacji niejawnych lub gotowość poddania się procedurze mającej na celu jego uzyskanie
 • (na etapie zatrudnienia) zaświadczenie o niekaralności z krajowego rejestru karnego, zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 O wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
 • (na etapie zatrudnienia) Nienaganna opinia komendanta powiatowego policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pracownika zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 29 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 O wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie,
 • Wynagrodzenie adekwatne do obowiązków i zaangażowania,
 • Uczestnictwo w zewnętrznych i wewnętrznych szkoleniach zawodowych,
 • Możliwość rozwoju zawodowego oraz realnego wpływu na rozwój firmy,
 • Przyjazną atmosferę pracy.

Dodatkowe korzyści:

 • Prywatna opieka medyczna,
 • Ubezpieczenie na życie,
 • Karta Medicover Sport,
 • Dodatkowe benefity socjalne, między innymi:
  • paczki na święta,
  • dofinansowanie do wypoczynku,
  • dofinansowanie do nauki,
  • bufet pracowniczy,
  • kasa zapomogowo-pożyczkowa
  • bezpłatny parking
  • nauka języków obcych.

UWAGA
Wszystkie osoby ubiegające się o przyjęcie do pracy w Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A. są zobowiązane do załączenia podpisanej klauzuli informacyjnej wraz ze zgodą/zgodami na przetwarzanie danych osobowych.
Aplikacje bez załączonego dokumentu nie będą rozpatrywane i zostaną usunięte.
Zgoda i klauzula rekrutacja