Zakres obowiązków:

 • realizacja badań na bazie zatwierdzonej dokumentacji,
 • opracowywanie raportów z badań,
 • opracowanie instrukcji systemowych, instrukcji roboczych, procedur, warunków technicznych oraz programów badań,
 • współpraca z innymi działami firmy w celu określenia warunków realizacji badań,
 • utrzymywanie skutecznej komunikacji z klientami i dostawcami,
 • wsparcie zespołu w zakresie rozwiązania niezgodności.

 

Wymagania:

 • znajomość jęz. angielskiego poziom B2 w mowie i piśmie,
 • znajomość narzędzi MS Office,
 • umiejętność czytania rysunku technicznego i norm,
 • wykształcenie minimum średnie techniczne,
 • dokładność, spostrzegawczość, sumienność,
 • terminowość,
 • samodzielność w działaniu,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra organizacja czasu pracy,
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa o dopuszczenia do informacji niejawnych lub gotowość poddania się procedurze mającej na celu jego uzyskanie,
 • (na etapie zatrudnienia) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, zgodnie z art. 30 ust. 2 Ustawy z dnia 13 czerwca 2019 o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
 • (na etapie zatrudnienia) nienaganna opinia Komendanta Powiatowego Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pracownika zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 29 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Dodatkowymi atutami będą:

 • znajomość zagadnień związanych z badaniami mechano-klimatycznymi,
 • wykształcenie wyższe techniczne związane z elektroniką,
 • doświadczenie w realizacji badań NDT (VT; PT; RT; MT).

 

Oferujemy:

 • pracę przy projektach realizowanych na potrzeby obronności kraju, również
  w środowisku międzynarodowym,
 • stabilne zatrudnienie,
 • wynagrodzenie adekwatne do obowiązków i zaangażowania,
 • uczestnictwo w zewnętrznych i wewnętrznych szkoleniach zawodowych,
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz realnego wpływu na rozwój firmy,
 • wsparcie na etapie wdrażania w nowe zakresy prac,
 • przyjazną i życzliwą atmosferę pracy.

 

Dodatkowe korzyści:

 • Prywatna opieka medyczna,
 • Ubezpieczenie na życie,
 • Karta Medicover Sport,
 • Dodatkowe benefity socjalne, między innymi:
  • paczki na święta,
  • dofinansowanie do wypoczynku,
  • dofinansowanie do nauki,
  • bufet pracowniczy,
  • kasa zapomogowo-pożyczkowa
  • bezpłatny parking
  • nauka języków obcych.

UWAGA
Wszystkie osoby ubiegające się o przyjęcie do pracy w Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A. są zobowiązane do załączenia podpisanej klauzuli informacyjnej wraz ze zgodą/zgodami na przetwarzanie danych osobowych.
Aplikacje bez załączonego dokumentu nie będą rozpatrywane i zostaną usunięte.
Zgoda i klauzula rekrutacja