Zakres obowiązków:

 • Naprawa urządzeń i układów elektrycznych i elektromechanicznych z grupy produktów i sprzętu obsługiwanego w Spółce.
 • Diagnostyka, przeglądy, czynności serwisowe urządzeń i układów elektrycznych i elektromechanicznych z grupy produktów i sprzętu obsługiwanego w Spółce.
 • Realizacja zadań na terenie Spółki oraz na wyjazdach służbowych.
 • Udział przy realizacji zadań w zakresie modyfikacji i badań wyrobów.

 

Wymagane:

 • Wykształcenie średnie techniczne lub zawodowe o kierunku elektrycznym,
  elektromechanicznym lub pokrewnym.
 • Doświadczenie zawodowe w branży elektrycznej lub elektromechanicznej.
 • Wiedza i umiejętność posługiwania się dokumentacją techniczną i interpretacji schematów
 • Umiejętność posługiwania się aparaturą kontrolno-pomiarową do badań parametrów
  i układów elektrycznych.
 • Znajomość przepisów i norm dotyczących instalacji elektrycznych.
 • Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, zgodnie z art. 30 ust. 2 Ustawy z dnia 13 czerwca 2019 o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
 • Uzyskana przez pracownika, w trakcie okresu próbnego, nienaganna opinia Komendanta Powiatowego Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pracownika zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 29 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa o dopuszczenia do informacji niejawnych lub gotowość poddania się procedurze mającej na celu jego uzyskanie.

 

Dodatkowym atutem będzie:

 • Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji, napraw instalacji oraz sieci (o napięciu do 1 kV).
 • Prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Ciekawą, odpowiedzialną i ambitną pracę oraz możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy,
 • Udział w projektach międzynarodowych,
 • Stały rozwój kompetencji, rozbudowany system szkoleniowy, praca w zespole profesjonalistów,
 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie, która stawia na ludzi przedsiębiorczych, otwartych i zaangażowanych.

Dodatkowe korzyści:

 • Prywatna opieka medyczna,
 • Ubezpieczenie na życie
 • Karta sportowa
 • Dodatkowe benefity socjalne, między innymi:
  • paczki na święta,
  • dofinansowanie do wypoczynku,
  • dofinansowanie do nauki,
  • bufet pracowniczy,
  • kasa zapomogowo-pożyczkowa
  • bezpłatny parking
  • nauka języków obcych.

UWAGA
Wszystkie osoby ubiegające się o przyjęcie do pracy w Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A. są zobowiązane do załączenia podpisanej klauzuli informacyjnej wraz ze zgodą/zgodami na przetwarzanie danych osobowych.
Aplikacje bez załączonego dokumentu nie będą rozpatrywane i zostaną usunięte.
Zgoda i klauzula rekrutacja