Zakres obowiązków:

 • Montaż, uruchamianie, naprawa pakietów.
 • Montaż ,naprawa, uruchamianie, konfiguracja i strojenie bloków, układów nowych
  i naprawianych.
 • Wykonywanie linii kablowych.
 • Wgrywanie oprogramowania do bloków z remontowanych urządzeń sprzętu radiolokacyjnego oraz innego rodzaju sprzętu wojskowego.
 • Weryfikacja uszkodzeń i naprawa: pakietów, bloków, urządzeń.
 • Wykonywanie sprawdzeń i pomiarów parametrów oraz charakterystyk sygnałów po montażu lub naprawie – na zgodność z warunkami technicznymi.
 • Uczestniczenie w montażu, strojeniu, uruchamianiu egzemplarzy pakietów i bloków elektronicznych prototypowych.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie: elektroniczne, elektrotechniczne, elektryczne lub pokrewne.
 • Umiejętność czytania i analizowania dokumentacji technicznej oraz schematów elektrycznych.
 • Umiejętność posługiwania się sprzętem do lutowania i sprzętem pomiarowym.
 • Otwartość na nowe wyzwania.
 • Odpowiedzialność i samodzielność w działaniu.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Dokładność oraz skrupulatność w wykonywaniu zadań.
 • Umiejętności manualne – praca z przedmiotami o niewielkich rozmiarach.
 • Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, zgodnie z art. 30 ust. 2 Ustawy z dnia 13 czerwca 2019 o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
 • Uzyskana przez pracownika, w trakcie okresu próbnego, nienaganna opinia Komendanta Powiatowego Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pracownika zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 29 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa o dopuszczenia do informacji niejawnych lub gotowość poddania się procedurze mającej na celu jego uzyskanie.

Mile widziane:

 • Znajomość techniki i aparatury wojskowej.
 • Podstawowa znajomość systemu Windows.
 • Uprawnienia SEP do 1kV.
 • Umiejętność obsługi urządzeń służących do montażu, inspekcji oraz naprawy pakietów elektronicznych.
 • 2 letnie doświadczenie w dziedzinie produkcji lub napraw urządzeń elektronicznych i komputerowych.
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym.

 

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 • Ciekawą, odpowiedzialną i ambitną pracę oraz możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy.
 • Udział w projektach międzynarodowych.
 • Stały rozwój kompetencji, rozbudowany system szkoleniowy, pracę w zespole profesjonalistów.
 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie, która stawia na ludzi przedsiębiorczych, otwartych i zaangażowanych.

 

Pakiet benefitów firmowych m.in.:

 • Prywatna opieka medyczna;
 • Ubezpieczenie na życie;
 • Karta fitness;
 • Dodatkowe benefity socjalne:
  • paczki na święta,
  • dofinansowanie do wypoczynku dorosłych i dzieci,
  • dofinansowanie do nauki,
  • bufet pracowniczy,
  • kasa zapomogowo-pożyczkowa,
  • bezpłatny strzeżony parking,
  • strzeżona wiata rowerowa,
  • nauka języków obcych.

UWAGA
Wszystkie osoby ubiegające się o przyjęcie do pracy w Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A. są zobowiązane do załączenia podpisanej klauzuli informacyjnej wraz ze zgodą/zgodami na przetwarzanie danych osobowych.
Aplikacje bez załączonego dokumentu nie będą rozpatrywane i zostaną usunięte.
Zgoda i klauzula rekrutacja