Zakres obowiązków:

 • Wykonywanie kontroli w trakcie procesu produkcyjnego,
 • Nadzorowanie jakości wyrobu w trakcie całego procesu,
 • Raportowanie i wystawianie protokołów niezgodności,
 • Nadzór nad wyrobem niezgodnym,
 • Uczestnictwo w analizowaniu przyczyny źródłowej niezgodności,
 • Wnioskowanie o usprawnianie procesów produkcyjnych,
 • Wnioskowanie zmian technologicznych.

 

Wymagania:

 • Wykształcenie min. Średnie techniczne,
 • Doświadczenie zawodowe w kontroli jakości,
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej,,
 • Umiejętność posługiwania narzędziami pomiarowymi (np. Suwmiarka, mikrometr, twardościomierz, multimetr cyfrowy itp.),
 • Znajomość podstawowych narzędzi jakościowych – 5w2h, 5why,
 • Znajomość i umiejętność stosowania norm ISO 9001, AQAP 2110,
 • Dobra znajomość środowiska Ms Office,
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie komunikatywnym,
 • Odpowiedzialność, systematyczność, spostrzegawczość i asertywność,
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa o dopuszczenia do informacji niejawnych lub gotowość poddania się procedurze mającej na celu jego uzyskanie,
 • (na etapie zatrudnienia) zaświadczenie o niekaralności z krajowego rejestru karnego, zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. O wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
 • (na etapie zatrudnienia) nienaganna opinia komendanta powiatowego policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pracownika zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 29 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. O wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

 

Dodatkowymi atutami będą:

 • Wykształcenie wyższe techniczne,
 • Umiejętność czytania rysunku w języku angielskim,,
 • Doświadczenie zawodowe min. 2 lata na podobnym stanowisku w branży lotniczej, samochodowej lub obronnej,
 • Uprawnienia sep do 1 kv ,
 • Doświadczenie przy wykonywaniu badań ndt metodą vt, pt, mt lub rt,
 • Znajomość podstawowych narzędzi lean.

 

Oferujemy:

 • Pracę przy międzynarodowym kontrakcie na potrzeby obronności kraju,
 • Stabilne zatrudnienie,
 • Wynagrodzenie adekwatne do obowiązków i zaangażowania,
 • Uczestnictwo w zewnętrznych i wewnętrznych szkoleniach zawodowych,
 • Możliwość rozwoju zawodowego oraz realnego wpływu na rozwój firmy,
 • Przyjazną atmosferę pracy.

 

Dodatkowe korzyści:

 • Prywatna opieka medyczna,
 • Ubezpieczenie na życie,
 • Karta medicover sport,
 • Dodatkowe benefity socjalne.

 

UWAGA
Wszystkie osoby ubiegające się o przyjęcie do pracy w Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A. są zobowiązane do załączenia podpisanej klauzuli informacyjnej wraz ze zgodą/zgodami na przetwarzanie danych osobowych.
Aplikacje bez załączonego dokumentu nie będą rozpatrywane i zostaną usunięte.
Zgoda i klauzula rekrutacja