Frezer

Zakres obowiązków: wykonywanie różnego rodzaju prac frezerskich o różnym stopniu trudności, wykonywanie detali z zachowaniem wymaganej dokładności, obsługa frezarki na stanowisku, przyszły pracownik otrzymuje materiał, dokumentację, sam ustawia narzędzie i dobiera parametry obróbki, przyszły pracownik wykonuje o średniej trudności detale wg wyznaczonych kryteriów, przyszły pracownik wypełnia niezbędną dokumentacje stanowiskową, informowanie przełożonego o zakończeniu powierzonego zadania.