Zakres obowiązków:

 • wykonywanie różnego rodzaju prac frezerskich o różnym stopniu trudności,
 • wykonywanie detali z zachowaniem wymaganej dokładności,
 • obsługa frezarki na stanowisku,
 • przyszły pracownik otrzymuje materiał, dokumentację, sam ustawia narzędzie i dobiera parametry obróbki,
 • przyszły pracownik wykonuje o średniej trudności detale wg wyznaczonych kryteriów,
 • przyszły pracownik wypełnia niezbędną dokumentacje stanowiskową,
 • informowanie przełożonego o zakończeniu powierzonego zadania.

 

Wymagania:

 • wykształcenie – zawodowe frezer lub kierunek – technik mechanik obróbki skrawaniem lub pokrewne,
 • 5-lat udokumentowanej pracy w zawodzie,
 • umiejętność wykonywania wszystkich prac związanych z zawodem, umiejętność pracy na podzielnicy, stole obrotowym,
 • umiejętność czytania rysunku technicznego,
 • umiejętność posługiwania się narzędziami pomiarowymi,
 • dyspozycyjność, wysoka kultura techniczna,
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa o dopuszczeniu do informacji niejawnych lub gotowość poddania się procedurze mającej na celu jego uzyskanie,
 • (na etapie zatrudnienia) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, zgodnie z art. 30 ust. 2 Ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r.  o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
 • (na etapie zatrudnienia) nienaganna opinia Komendanta Powiatowego Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pracownika zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 29 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r.  o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

 

Mile widziane:

 • doświadczenie w obsłudze maszyn CNC,
 • odpowiedzialna, sumienność, samodzielność,
 • umiejętność pracy grupowej i komunikacja.

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • wynagrodzenie adekwatne do obowiązków i zaangażowania,
 • uczestnictwo w zewnętrznych i wewnętrznych szkoleniach zawodowych,
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz realnego wpływu na rozwój firmy,
 • przyjazną atmosferę pracy.

 

Dodatkowe korzyści:

 • prywatna opieka medyczna,
 • ubezpieczenie na życie,
 • karta Medicover Sport,
 • dodatkowe benefity socjalne.

 

UWAGA
Wszystkie osoby ubiegające się o przyjęcie do pracy w Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A. są zobowiązane do załączenia podpisanej klauzuli informacyjnej wraz ze zgodą/zgodami na przetwarzanie danych osobowych.
Aplikacje bez załączonego dokumentu nie będą rozpatrywane i zostaną usunięte.
Zgoda i klauzula rekrutacja