Zakres obowiązków:

 • analiza i weryfikacja dokumentacji technicznej,
 • opracowywanie dokumentacji technologicznej,
 • nadzór technologiczny nad procesami produkcyjnymi,
 • rozwiązywanie problemów technicznych wynikłych w procesie produkcji,
 • optymalizacja procesów technologicznych,
 • udział w badaniach nowych wyrobów.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe o profilu mechanicznym,
 • umiejętność czytania i analizowania dokumentacji technicznej,
 • znajomość oprogramowania MS Office i AutoCAD,
 • umiejętność posługiwania się narzędziami pomiarowymi,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • doświadczenie na stanowisku technologa lub konstruktora,
 • otwartość na nowe wyzwania,
 • odpowiedzialność i samodzielność w działaniu,
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa o dopuszczeniu do informacji niejawnych lub gotowość poddania się procedurze mającej na celu jego uzyskanie,
 • (na etapie zatrudnienia) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, zgodnie z art. 30 ust. 2 Ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r.  o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,
 • (na etapie zatrudnienia) nienaganna opinia Komendanta Powiatowego Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pracownika zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 29 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r.  o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Mile widziane:

 • znajomość techniki i aparatury wojskowej,
 • znajomość języka angielskiego technicznego,
 • umiejętność pisania programów na obrabiarki CNC,
 • umiejętność opracowywania dokumentacji technologicznej.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • wynagrodzenie adekwatne do obowiązków i zaangażowania,
 • uczestnictwo w zewnętrznych i wewnętrznych szkoleniach zawodowych,
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz realnego wpływu na rozwój firmy,
 • przyjazną atmosferę pracy.

Dodatkowe korzyści:

 • prywatna opieka medyczna,
 • ubezpieczenie na życie,
 • karta Medicover Sport,
 • dodatkowe benefity socjalne.

UWAGA
Wszystkie osoby ubiegające się o przyjęcie do pracy w Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A. są zobowiązane do załączenia podpisanej klauzuli informacyjnej wraz ze zgodą/zgodami na przetwarzanie danych osobowych.
Aplikacje bez załączonego dokumentu nie będą rozpatrywane i zostaną usunięte.
Zgoda i klauzula rekrutacja