Zakres obowiązków:

 • tworzenie koncepcji oraz analiz elektronicznych
 • opracowanie schematów ideowych i projektów obwodów PCB
 • tworzenie zestawienia materiałowego BOM
 • uczestnictwo w przeglądach technicznych

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe z zakresu elektroniki lub mechatroniki
 • znajomość zagadnień z zakresu elektroniki analogowej i cyfrowej
 • doświadczenie w projektowaniu obwodów drukowanych w programie Altium Designer
 • zdolności analitycznego myślenia
 • swobodna komunikacja w języku angielskim
 • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, zgodnie z art. 30 ust. 2 Ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r.  o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
 • uzyskana przez pracownika, w trakcie okresu próbnego, nienaganna opinia Komendanta Powiatowego Policji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pracownika zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 29 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r.  o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa o dopuszczenia do informacji niejawnych lub gotowość poddania się procedurze mającej na celu jego uzyskanie

 

Mile Widziane

 • znajomość grupy mikrokontrolerów Texas Instruments MSP430
 • programowanie w języku C, C++

 

Oferujemy:

 • udział w międzynarodowych projektach
 • stabilne zatrudnienie
 • wynagrodzenie adekwatne do obowiązków i zaangażowania
 • uczestnictwo w zewnętrznych i wewnętrznych szkoleniach zawodowych
 • benefity socjalne
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz realnego wpływu na rozwój firmy
 • przyjazną atmosferę pracy

 

UWAGA
Wszystkie osoby ubiegające się o przyjęcie do pracy w Wojskowych Zakładach Elektronicznych S.A. są zobowiązane do załączenia podpisanej klauzuli informacyjnej wraz ze zgodą/zgodami na przetwarzanie danych osobowych.
Aplikacje bez załączonego dokumentu nie będą rozpatrywane i zostaną usunięte.
Zgoda i klauzula rekrutacja