4 lipca br. konsorcjum PGZ-PILICA+ podpisało z Agencją Uzbrojenia kolejną umowę na dostawę pakietów logistycznego
i szkoleniowego oraz wyposażenia laboratorium dla potrzeb zabezpieczenia eksploatacji w Siłach Zbrojnych RP Zestawów Rakietowo-Artyleryjskich PILICA+. Wartość umowy wynosi ok. 1,4 mld zł brutto. Dostawy pojazdów i pakietów zostaną zrealizowane w latach 2024-2029.

W ramach podpisanej umowy konsorcjum PGZ-PILICA+ dostarczy Siłom Zbrojnym RP:

  • Zestawy Grupowe zabezpieczające możliwości realizacji napraw wszystkich komponentów ZRA PILICA+ z wykorzystaniem zespołów, podzespołów i części zamiennych wchodzących w ich skład,
  • Zestawy Naprawcze zabezpieczające możliwości realizacji napraw wszystkich komponentów ZRA PILICA+ z wykorzystaniem zespołów, podzespołów i części zamiennych wchodzących w jego skład,
  • Warsztatów Obsługowo–Remontowych wraz z przyczepami typu POLA na pojeździe rodziny Jelcz 662 (z kabiną 4 osobową), przeznaczonych do zabezpieczenia w warunkach polowych procesów obsługiwania technicznego i napraw komponentów Zestawów Rakietowo-Artyleryjskich PILICA+,
  • Warsztatów Obsługowo–Remontowych wraz z przyczepami typu POLA na pojeździe rodziny Jelcz 662 (z kabiną 4 osobową), przeznaczonych do zabezpieczenia w warunkach polowych procesów obsługiwania technicznego i napraw komponentów Zestawów Rakietowo-Artyleryjskich PILICA+,
  • Samochody Transportowo–Załadowcze pn. Pojazd Amunicyjny (PA2) umożliwiających transport i przeładunek do rakiet CAMM+,
  • wyposażenie Laboratorium ZRA Pilica+ zabezpieczające proces kształcenia obsad komponentów ZRA PILICA+ oraz kadry kierowniczej pododdziałów przeciwlotniczych wyposażonych w ww. komponenty.

Ponadto w ramach umowy konsorcjum PGZ-PILICA+ opracuje i dostarczy projekt wykonawczy na Pojazd Amunicyjny (PA2) i Laboratorium ZRA PILICA+ oraz dokumentację techniczną, przeprowadzi szkolenia oraz zapewni wsparcie techniczne.

Wykonawcą umowy jest konsorcjum PGZ-PILICA+, w składzie: Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. (lider), Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A., PIT-RADWAR S.A., PCO S.A., Jelcz Sp. z o.o., Mesko S.A., Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A., Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. oraz Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A

***

4 października 2022 r. została zawarta umowa pomiędzy konsorcjum PGZ-Pilica+ a Agencją Uzbrojenia rozpoczynająca realizację programu PILICA+. Przeciwlotnicze zestawy rakietowo-artyleryjskie będą pełnić rolę podstawowych systemów przeciwlotniczych Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Sił Powietrznych, których zasadniczym przeznaczeniem będzie uzupełnienie stref ognia zestawów rakietowych obrony powietrznej krótkiego i średniego zasięgu na małych i bardzo małych wysokościach oraz osłona zestawów Wisła.

ZRA PILICA+ będzie obejmował wyrzutnie rakietowe krótkiego zasięgu iLauncher z rakietami CAMM, radary Bystra oraz elementy przeciwlotniczych systemów rakietowo-artyleryjskich (PSR-A) Pilica, czyli: stanowisko dowodzenia, radar krótkiego zasięgu, 6 jednostek ogniowych wraz z ciągnikami artyleryjskimi, podsystem łączności oraz pojazdy amunicyjne i pojazdy transportowe, a w dalszej kolejności system przeznaczony do zwalczania bezzałogowych statków powietrznych.

Zestawy rakietowo-artyleryjskie będą zdolne do prowadzenia autonomicznych działań w różnych warunkach pogodowych i widoczności z wykorzystaniem własnych pasywnych systemów rozpoznania i śledzenia oraz na podstawie informacji radiolokacyjnej przesyłanej ze stanowiska dowodzenia baterii.

Konfiguracja systemu zapewnia wykorzystanie możliwości rozpoznania, identyfikacji oraz rażenia celów powietrznych zarówno ogniem rakietowym, jak i artyleryjskim. Szybkostrzelność armat oraz ich zasięg umożliwia również prowadzenie ognia do celów naziemnych i nawodnych, a dzięki implementacji wspólnych protokołów wymiany danych, system zapewnia przekazywanie i odbiór danych z innych systemów obrony przeciwlotniczej.