6 kwietnia 2023 r. WZE S.A. zawarły umowę na serwisowanie i wsparcie techniczne sprzętu wojskowego systemu NSM-CDS dla Morskiej Jednostki Rakietowej. Wartość kontraktu to 35 mln zł na lata 2023-2025.