W związku z rezygnacją Prezesa Zarządu WZE S.A. w dniu 26.04.2021r. Rada Nadzorcza Spółki delegowała do czasowego pełnienia obowiązków prezesa pana Przemysława Kowalczuka. Jednocześnie Rada podjęła uchwałę o ogłoszeniu konkursu na stanowisko prezesa oraz członka zarządu WZE S.A.