Nasze systemy antydronowe Lanca 2.0, 2.0+, 2.1 budzą ogromne zainteresowanie na targach.