Dzisiejsze porozumienie potwierdza, że spółki Polskiej Grupy Zbrojeniowej mogą być partnerem dla czołowych amerykańskich koncernów zbrojeniowych. Wchodzimy w globalny łańcuch dostaw firmy Raytheon. To olbrzymia szansa rozwoju dla Wojskowych Zakładów Elektronicznych, potwierdzenie zdolności i kompetencji naszej spółki  – powiedział Radosław Domagalski Łabędzki Członek Zarządu PGZ S.A., podczas dzisiejszej uroczystości podpisania porozumienia pomiędzy Wojskowymi Zakładami Elektronicznymi a Raytheon Integrated Defense Systems,  umożliwiającego rozpoczęcie przygotowań do produkcji i integracji zestawów modułów elektroniki DLTM (ang. Data Link Terminal Module) dla systemu „Wisła”.

Radosław Domagalski-Łabędzki podkreślił także, że dzisiejsza umowa stanowi kolejny etap przygotowania do produkcji kluczowych elementów wyrzutni, na których opierać się będzie system „Wisła”. W marcu b.r. analogiczny dokument, dotyczący wyrzutni M903 do zestawów PATRIOT podpisała Huta Stalowa Wola S.A. Dokument kontraktowy zostanie w nadchodzących miesiącach poddany audytowi oraz akceptacji w ramach procesu Foreign Military Sales.

Moduły DLTM to krytyczne elementy wyrzutni M903 wchodzącej w skład konfiguracji systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej „Wisła”. Dzięki realizacji kontraktu w WZE S.A. ustanawiane są zdolności do produkcji i serwisowania tego typu bloków elektronicznych, a sama spółka zostanie włączona w grupę certyfikowanych poddostawców firmy Raytheon w ramach tzw. globalnego łańcucha dostaw (Global Supply Chain).

Nasz zakład posiada już większość umiejętności wymaganych do wytwarzania bloków DLTM. Doświadczenie to nabyliśmy przy okazji remontów i modernizacji sprzętu wojskowego dla Sił Zbrojnych RP wykorzystujących inne amerykańskie rozwiązania – powiedział dr Przemysław Kowalczuk, prezes zarządu WZE S.A. – Patrząc na sprawę przyszłościowo, odbiór przez Raytheon już pierwszego modułu DTLM będzie oznaczać przyznanie nam statusu certyfikowanego poddostawcy, co otworzy przed nami potencjalną możliwość realizacji innych kontraktów na dostawy takich rozwiązań do systemu PATRIOT – dodał.

Dostarczone Polsce w I fazie programu „Wisła” baterie będą wyposażone w wyrzutnie, które powstaną w krajowym przemyśle obronnym przy istotnym udziale w produkcji wyrzutni i ich komponentów Huty Stalowa Wola S.A. i innych spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Za eksploatację i modernizację systemów wyrzutni będą odpowiadać spółki z Grupy PGZ. Wyrzutnie M903 wchodzić będą w skład systemów PATRIOT produkowanych dla innych krajów, co otwiera przed PGZ możliwości pozyskiwania kolejnych zamówień.

Kontynuując negocjacje offsetowe z PGZ, Raytheon koncentruje się na rozwoju polskiego przemysłu poprzez kontrakty takie jak ten z WZE – powiedział Pete Bata, dyrektor programu WISŁA w firmie Raytheon. – Raytheon jest długoletnim partnerem Polski i pragniemy kontynuować współpracę przez wiele lat.

Konsorcjum PGZ-WISŁA odpowiadające za realizację programu „Wisła” po stronie PGZ składa się z czternastu podmiotów: PGZ S.A. (lider konsorcjum), Huty Stalowa Wola S.A., MESKO S.A., PIT-Radwar S.A., Wojskowych Zakładów Elektronicznych S.A., Jelcz sp. z o.o., Autosan sp. z o.o., Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Centrum Techniki Morskiej S.A., Wojskowych Zakładów Uzbrojenia S.A., Zakładów Mechanicznych Tarnów S.A., Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1 S.A., Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 2 S.A., PCO S.A. oraz Wojskowych Zakładów Łączności nr 1 S.A. Ponadto niektóre z innych spółek z Grupy PGZ wezmą udział w programie „Wisła” jako poddostawcy.