Przed uczniami Zespołu Szkół w Zielonce rysują się ciekawe perspektywy na przyszłość zawodową i naukową! Już 1 września 2019 r. realnego wymiaru nabierze współpraca między Wojskowymi Zakładami Elektronicznymi S.A. a Zespołem Szkół im. Prezydenta Ignacego Mościckiego.

WZE S.A. wesprze Szkołę w programie nauczania zawodowego, a uczniowie zyskają możliwość uczestniczenia w praktykach i stażach w Zakładzie, który w ramach polsko-amerykańskiej umowy offsetowej buduje nowoczesne Centrum Serwisowe Systemów Rakietowych.

To główne, ale nie jedyne punkty umowy o współpracy, którą pod patronatem Starosty Wołomińskiego podpisano we wtorek 6 sierpnia 2019 r. w siedzibie WZE S.A. w Zielonce. Podpisy pod porozumieniem złożyli Dyrektor Zespołu Szkół Anna Nowińska-Mróz, Prezes WZE S.A. dr inż. Przemysław Kowalczuk, Dyrektor Biura Handlu i Logistyki w WZE S.A. Małgorzata Kobylarczyk oraz Wicestarosta Wołomiński Robert Szydlik.

– Jestem przekonany, że  umowa o współpracy będzie miała realny wymiar i spodziewam się, że będzie ona pogłębiana. Już na etapie uzgadniania treści i poszczególnych zapisów widoczne było dążenie obu stron do tego, by współpraca obejmowała jak najwięcej obszarów. Celem obecnego Zarządu Powiatu jest odbudowa szkolnictwa zawodowego i mamy dziś prawdziwą satysfakcję, bo dzieje się to na naszych oczach i przy naszym udziale. Animujemy atrakcyjne kierunki zawodowe z dobrymi perspektywami na pracę na miejscu. Przyniesie to wiele korzyści Spółce, Szkole ale też Mieszkańcom powiatu – powiedział po podpisaniu umowy wicestarosta Robert Szydlik.

Z kolei Dyrektor Zespołu Szkół Anna Nowińska-Mróz nie kryła satysfakcji, że szkoła wraca do dawnych tradycji i profili kształcenia, z których była kiedyś słynna. – Każdy kojarzy naszą szkołę z kierunkami elektronicznymi, elektrycznymi czy informatycznymi. W ostatnich latach z przykrością obserwowaliśmy, że brak jest podmiotów zewnętrznych, które pozwoliłyby nam utrzymać te kierunki na wystarczającym poziomie. Centrum Produkcyjno-Serwisowe Pocisków Rakietowych, które powstaje w WZE S.A., daje nadzieję na to, że nasi uczniowie będą mieli kontakt z najnowszymi technologiami i jako absolwenci będą świetnie przygotowani do dalszej nauki lub podjęcia zawodu tu, na miejscu, w Zielonce.

– Ja mam nadzieję, że ta współpraca będzie korzystna także dla naszej Spółki. W krótkim czasie powstaną u nas nowe miejsca pracy, do których trafić powinni fachowcy i pasjonaci – powiedział Prezes dr inż. Przemysław Kowalczuk dodając – Mamy nadzieję wspomóc szkołę w programie dydaktycznym i wyłowić talenty. Realizujemy duże zadania związane z obronnością kraju. Centrum serwisowe, którego budowa ruszyła kilka tygodni temu wraz z wmurowaniem kamienia węgielnego przez Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka, ma realizować zadania wykraczające poza wymiar lokalny, ale jesteśmy spółką prawa handlowego i wiemy, czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu. Zależy nam na tym, by tworzyć miejsca pracy, które wzbogacą powiat wołomiński. Chcemy, by jak najwięcej nowych pracowników było z tego terenu – powiedział Prezes Zarządu WZE S.A. dr inż. Przemysław Kowalczuk